Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (2)

Arbejdspapir II. Ændret opsparingsadfærd

21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (4)

Arbejdspapir IV. Fordelingsmæssige konsekvenser

2. oktober 2007

Skatteministerens lovprogram 2007/2008

Skatteministerens lovprogram

21. august 2007

Lavere skat på arbejde - prisindeksering af energiafgifter

I aftalen om <i>Lavere skat på arbejde</i> foreslås en indeksering af energiafgifterne fra 1. jan. 2008

27. juni 2007

Pensionsbeskatning - rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning indgået mellem regeringen (V og K) og partierne DF, RV, S, SF har den 27. juni 2007

De danske pensionsbeskatningsregler er blevet underkendt ved EF-domstolen. Det indebærer, at Danmark er forpligtet til at udvide fradragsretten for pensionsbidrag, så bidrag indbetalt til udenlandske pensionsordninger også omfattes.

14. juni 2007

Økonomiske virkninger af rationalisering af energiafgifterne

Afgiftsrationaliseringen består af følgende elementer

14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering

Afgiftsrationaliseringen består af to elementer

14. juni 2007

Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering

Miljø- og energimæssige virkninger af afgiftsrationalisering

14. juni 2007

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering - baggrundsnotat

Afgiftsrationaliseringens to elementer.

21. maj 2007

Bilpakken L 217 - ændringsforslag til omlægning af bilbeskatningen

På baggrund af de forskellige høringssvar og øvrige henvendelser er forligskredsen - regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti - enige om at foretage tilpasninger i forhold til det fremsatte lovforslag

8. maj 2007

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden 21. januar 2006 - 20. januar 2007

Redegørelse til Folketinget for perioden 21. januar 2006 - 20. januar 2007 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

2. maj 2007

Pensionsbeskatning - model til opfølgning på pensionsdommen

Resumé af udkastene til lovforslagene, der danner grundlag for den dialog, der er indledt med pensionsbranchen.

26. april 2007

Overgangsordning for autocampere

Der har været en del usikkerhed om virkningstidspunktet for de ændrede afgiftsregler vedrørende campingbiler

25. april 2007

Ændringer for varebiler

Eksempler på ændringer

25. april 2007

Ændringer for personbiler

Eksempler på ændringer

25. april 2007

Omlægningen af bilafgifterne

Omlægningens elementer

25. april 2007

Omlægning kort fortalt

Forslaget skønnes samlet set at reducere emissionerne fra varebiler og personbiler med ca. 175.000 tons CO2 årligt på sigt

25. april 2007

Jeg overvejer at købe en personbil

Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om personbilen indregistreres den 25. april 2007 eller senere

25. april 2007

Jeg har netop købt en varebil, men ikke fået den endnu

Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende ved købet af en varebil over 2 tons være, om slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007 eller om slutsedlen er skrevet den 25. april 2007 eller senere.