Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

28. marts 2008

64 årige - En stor del af min indkomst er vederlag og honorarer

Arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst i form af vederlag og honorarer medregnes også til indkomstgrundlaget

28. marts 2008

64 årige - Er der også betingelser for at få udbetalt skattenedslaget?

Ja. Der gælder særlige krav til indkomsten i de to år, hvor man fylder 64 og 65 år

28. marts 2008

64 årige - Hvornår får man udbetalt pengene?

Det opgjorte skattenedslag på op til 100.000 kr. udbetales i de to indkomstår, hvor man fylder 64 år og 65 år

28. marts 2008

64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver arbejdsløs?

Hvis man som lønmodtager er fuldtidsbeskæftiget i mindst 90 pct. af tiden fra det 60. år til og med det 64. år mistes retten til skattenedslaget ikke

28. marts 2008

64 årige - Hvad sker der med skattenedslaget, hvis man bliver syg?

I langt de fleste tilfælde ingenting

28. marts 2008

64 årige - Hvordan holder man øje med, om man opfylder betingelserne for skattenedslaget?

Information om en persons status med hensyn til skattenedslaget vil dels komme fra ATP, dels fra SKAT

28. marts 2008

64 årige - eksempel 1

Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 1. Lønmodtager der opnår maksimalt skattenedslag

28. marts 2008

64 årige - eksempel 2

Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 2. Lønmodtager med sygedagpenge i et beskæftigelsesforhold i det 64. år

28. marts 2008

64 årige - eksempel 3

Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 3. Lønmodtager med 5 måneders ledighed

28. marts 2008

64 årige - eksempel 4

Skattenedslag til 64 årige i arbejde - Eksempel 4. Selvstændigt erhvervsdrivende der fylder 62 år i 2008. Det maksimalt opnåelige skattenedslag udgør 60.000 kr.

19. marts 2008

Kommentar til regler om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

I juni 2007 blev lovforslaget om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde vedtaget

6. marts 2008

Finanslovsaftale for 2008 i hus

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance har indgået en samlet aftale om finansloven for 2008

29. februar 2008

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Aftalen om en jobplan indeholder bl.a. et forslag om et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst under 550.000 kr. fra 57 til 59 års alderen

27. februar 2008

Notits vedrørende den 4-årige afgiftsfritagelse for varme produceret ved hjælp af el

Der har været en del usikkerhed vedrørende den 4-årige afgiftsfritagelse for varme produceret ved hjælp af el

22. februar 2008

Aftale om den danske energipolitik i 2008-2011

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) har indgået aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene 2008-2011

7. februar 2008

Hybridbiler – sammenligning med andre biler

Toyota Prius er den benzinbil på det danske marked, der kører længst på literen, nemlig 23,3 km/liter. Den benzinbil, der kommer tættest på, er en Citroen C1, der kører 21,7 km/liter.

31. januar 2008

Nedsat moms på sunde fødevarer

Der er jævnligt forslag om at benytte afgifter og subsidier i højere grad, end tilfældet er i dag til at opnå ernæringsmæssige positive resultater. Det drejer sig især om nedsat moms på sunde fødevarer og øgede afgifter på usunde fødevarer

26. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark?

Fire arbejdspapirer om "Bæredygtig vækst og beskæftigelse i den danske velfærdsstat"

21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (1)

Arbejdspapir I. Provenukonsekvenser

21. november 2007

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel virke i Danmark? (3)

Arbejdspapir III. Ejerboligpriseffekter