Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

Notat 21. maj 2008

Ændrede vægt- og registreringsafgifter giver bedre brændstoføkonomi

Bilbeskatning Sidste forårs omlægning af vægt- og registreringsafgifterne har givet resultater. Danskerne køber i dag biler, som er lettere, og som kører markant længere på literen end for blot et år siden.

Notat 20. maj 2008

Nemmere at deltidsansætte svenskere

Den 29. april 2008 vedtog Folketinget et lovforslag (L 31B), som løser problemer for en række svenskere, som både arbejder i Danmark og i hjemlandet

Notat 20. maj 2008

SKAT øger sin rækkevidde

Gennem aftaler med andre landes skattemyndigheder får de danske myndigheder adgang til oplysninger om danskeres konti overalt i verden. Det vil begrænse muligheden for at unddrage skat.

Notat 20. maj 2008

Ny løsning for gulpladebiler undersøges

Bilbeskatning Skatteministeren undersøger mulighederne for at forbedre den nuværende klistermærkeordning. Løsningen kan for eksempel være en nummerplade, der viser, om bilen må anvendes privat.

Notat 19. maj 2008

Seminar for Skatteudvalget

Skatteministeren inviterer Skatteudvalgets medlemmer til seminar i Skatteministeriet. Efter Folketingsvalget i efteråret 2007 er der kommet en del nye medlemmer af Skatteudvalget. Formålet med seminaret er at fortælle om Skatteministeriets organisation og om principper og metoder i skattepolitikken

Notat 6. maj 2008

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden 21. januar 2007 - 20. januar 2008

Redegørelse til Folketinget om oplysninger modtaget i perioden 21. januar 2007 - 20. januar 2008 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

Notat 29. april 2008

Ad L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

Bilbeskatning Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder

Notat 25. april 2008

Notits om partikelfiltre og afgiftsincitamenter

Bilbeskatning Det har været omtalt i pressen, at en alt for stor andel af de mange nye dieseldrevne biler sælges uden påmonteret partikelfilter. Socialdemokraterne foreslår en miljøafgift , der skal indrettes, så den gør dieselbiler med partikelfilter 1000 kroner billigere end biler uden

Notat 15. april 2008

Skattehul om leasingbiler lukkes

Bilbeskatning Reglerne for leasede firmabiler ændres. Leaser du en bil i slutningen af året med en meget høj førstegangsydelse, kan du ikke fratrække hele førstegangsydelsen i virksomhedsordningen, hvis bilen efter nytår skal bruges til privat kørsel. Læs mere om Skatteministerens lovforslag her.

Notat 4. april 2008

De grundlæggende principper i skatte- og momsreglerne for brugen af gulpladebiler

Bilbeskatning Varebiler herunder personbiler ombygget til varebiler kan indregistreres på gule nummerplader til en betydeligt lavere registreringsafgift, end det er tilfældet for personbiler på de almindelige hvide nummerplader

Notat 4. april 2008

Aftale om initiativer vedrørende gulpladebilerne

Bilbeskatning Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance har indgået følgende aftale:

Notat 28. marts 2008

Generationsskifter gøres nemmere

Generationsskiftebeskatning Fra 1. januar 2009 bliver det lettere at gennemføre generationsskifter i levende live. Skatteministeren har fremsat lovforslag L 167 herom.

Notat 28. marts 2008

Lettere proces for dødsboer

Generationsskiftebeskatning Flere dødsboer skattefritages, samlevere sidestilles med ægtefæller og en lang række regler i dødsboskatteloven forenkles. Læs om skatteministerens lovforslag L 159 her.

Notat 28. marts 2008

Skattefritagelse for reservebedsteforældre

Det bliver lettere at få passet syge børn. Skatteministeren har fremsat et lovforslag L 156, hvorefter reservebedsteforældre kan modtage skattefri betaling.

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag?

Seniornedslag Det drejer sig om de syv personårgange, der er født i 1946 til 1952

Notat 28. marts 2008

64 årige - Overordnede krav og betingelser for skattenedslag

Seniornedslag Der er en række krav og betingelser, der skal opfyldes, for at man kan få et nedslag i skatten som 64 årig

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig?

Seniornedslag Der er et indkomstloft på gennemsnitligt 550.000 kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår, hvor man fylder henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget skal man mindst tjene for at opnå nedslag?

Seniornedslag For at anses som fuldtidsbeskæftiget, skal man fra det 60. år til og med det 64. år tjene mindst ca. 159.000 kr. (2008-niveau)

Notat 28. marts 2008

64 årige - Hvor meget skal man mindst arbejde for at være fuldtidsbeskæftiget?

Seniornedslag For at anses som fuldtidsbeskæftiget skal man som lønmodtager fra det 60. år til det 64. år, indbetale ATP bidrag med ”fuldtidssats” i minimum 90 pct. af perioden

Notat 28. marts 2008

64 årige - Gælder ordningen også for selvstændige?

Seniornedslag Ja. Selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan også få skattenedslag