Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

19. december 2002

Fristudvalget - notits om betænkningen om frist- og forældelsesreglerne på skatte- og afgiftsområdet

Forældelsesfrister og frister for ansættelsesændringer er nødvendige for at skabe retsafklaring, af bevismæssige årsager og af hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af administrationen og en rimelig anvendelse af de til rådighed værende ressourcer.

11. december 2002

Skatteministeriets undersøgelse af ”sorte pletter” på ”skattelandkortet”

Notat om "sorte pletter" på "skattelandkortet"

30. november 2002

Skatteministeriet anker Vestre Landsrets dom om beskatning af fikseret lejeindtægt

Skatteministeriet har besluttet at anke Vestre Landsrets dom af 25. september 2001 til Højesteret

21. november 2002

Sundhedsbehandlinger og skat - faktaside

Generelt set er der i dag forholdsvis vide rammer for skattefriheden på området for sundhedsbehandlinger. Det gælder også forebyggelse.

13. november 2002

EU-formandskabet på skatteministeriets område - arbejdsnotat

Status for arbejdet med skattepolitikken i EU under det danske formandskab i andet halvår af 2002

10. april 2002

Skattestoppets fortolkning og implementering

Sådan er skattestoppet defineret. Læs her det centrale notat om skattestoppet

7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalt alkoholbehandling - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

7. februar 2002

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger - baggrundsnotat (L 97, 2001/2002)

Baggrundsnotat til L 97, skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger

31. januar 2002

Arbejdsgiverbetalt datakommunikation

Eksempel på virkning af lovforslaget (L 55, 2001/2002)

28. januar 2002

Konkurrenceevnepakkens skatteelementer

Bedre forhold for små og nye virksomheder

18. januar 2002

Frist- og forældelsesreglerne på skatte- og afgiftsområdet - forslag til ændringer

Med henblik på at vurdere hvorledes frist- og forældelsesreglerne på skatte- og afgiftsområdet, herunder reglerne om ansættelsesfrister, genoptagelse og forældelse, kan forbedres, er der nedsat et udvalg (Fristudvalget), der skal komme med forslag til ændring af reglerne på området.

18. januar 2002

Hjemme-pc-ordningen - eksempel på virkningen (L 55, 2001/2002)

Eksempel på virkningen af hjemme-pc-ordningen

16. januar 2002

Hjemme-pc-ordningen - faktaside

Lidt mere om forslaget om moderniseret hjemme-pc-ordning

16. januar 2002

Arbejdsgiverbetalt datakommunikation - faktaside

Lidt mere om forslaget om arbejdsgiverbetalt datakommunikation via en dataforbindelse tilsluttet en arbejdstagers computer med adgang til arbejdsstedets netværk

10. august 2001

Spil i et internationalt perspektiv

Australien: Ny føderal lov forbyder kasinospil på internettet. England: Ny rapport om fremtidens regulering af det engelske spillemarked.