Skatteministeriet
5. maj 2010

Grønne kørselsafgifter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grønne kørselsafgifter

De danske planer for introduktion af kørselsafgifter for lastbiler og personbiler har hidtil fulgt planerne i Nederlandene, så vi kunne basere os på erfaringerne der. Nederlandene oplever dog betydelige forsinkelser i deres projekt, og det er usikkert, hvornår og om, kørselsafgiftssystemet i Nederlandene i det hele taget indføres.

Regeringen har undersøgt konsekvenserne for planerne i Danmark. Regeringen lægger vægt på, at introduktionen af kørselsafgifter for lastbiler i Danmark ikke forsinkes og har derfor besluttet at basere kørselsafgiftssystemet for lastbiler på erfaringerne fra de lande, der allerede i dag har indført kørselsafgifter for lastbiler.

Skatteminister Troels Lund Poulsen udtaler i den forbindelse: 'Udvalget for Grønne kørselsafgifter er nu langt med at undersøge, hvordan vi hurtigt kan indføre kørselsafgifter for lastbiler i Danmark. Jeg lægger stor vægt på, at det bliver baseret på kendt teknik og de erfaringer, andre har gjort sig, så de teknologiske risici begrænses. Samtidig skal vi søge at komme så tæt som muligt på de mål, vi satte for et intelligent kørselsafgiftssystem - nu det ser ud til, at vi ikke kan få, alt vi ønskede os på den korte bane'   

Regeringen fastholder således ønsket om et intelligent kørselsafgiftssystem, men løsningen for lastbiler ønskes introduceret hurtigt og må derfor indrettes efter de muligheder, der eksisterer i dag.

Planerne for kørselsafgifter for personbiler er uændrede. Ambitionsniveauet er uændret, og et grønt kilometerbaseret kørselsafgiftssystem vil blive indført, så snart vi kan basere os på udenlandske erfaringer, kendt og efterprøvet teknologi.

Troels Lund Poulsen fortsætter: 'For personbiler skal vi kunne leve op til det fulde ambitionsniveau, før vi indfører systemet. Vi skal have en kørselsafgift, der kan virke adfærdsregulerende og dermed kan bidrage til at fremme mobiliteten og reducere CO2-udledningen og miljøbelastningen. Samtidig skal vi sikre, at det sker på et kendt og afprøvet grundlag, så de teknologiske risici begrænses, og det undgås, at Danmark påtager sig en førerposition i udvikling af et nyt system.