Skatteministeriet
5. maj 2010

Forhøjelse og udvidelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand

Grænsehandel

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forhøjelse og udvidelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand

Udover den almindelige afgift for henholdsvis øl, vin og spiritus opkræves der tillægsafgift for visse alkoholprodukter, herunder alkoholsodavand. I dag opkræves der dog ikke tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, men derimod udelukkende for øl-, vin- og spiritusbaserede alkoholsodavand. Dette har været medvirkende til, at produktudviklingen indenfor alkoholsodavand i de seneste år i høj grad er foregået indenfor cidersegmentet.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje afgiften for alkoholsodavand samt at udvide tillægsafgiften til ligeledes at omfatte de cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, herunder almindelig cider.

Tillægsafgiften for øl-, vin- og spiritusbaserede alkoholsodavand forhøjes med 25 øre pr. liter, hvilket medfører, at afgiften fremover vil udgøre:

Ølbaserede alkoholsodavand: 8,60 kr. pr liter ved et alkoholindhold på 10 pct. eller derunder

15,05 kr. pr. liter ved et alkoholindhold på over 10 pct.

Vinbaserede alkoholsodavand: 7,50 kr. pr. liter ved et alkoholindhold på 10 pct. eller derunder

15,00 kr. pr. liter ved et alkoholindhold på over 10 pct.

Spiritusbaserede alkoholsodavand: 3,15 kr. pr. liter.

Cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand underlægges samme tillægsafgift som vinbaserede alkoholsodavand.

Tillægsafgiften for alkoholsodavand efter såvel øl- og vinafgiftsloven og spiritusafgiftsloven er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.