Skatteministeriet

Aktuelle udbud

Her kan du finde information om aktuelle udbud fra Skatteministeriets departement. Siden opdateres løbende.

Udbud af Rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmesider i Skatteministeriets koncern

Skatteministeriet udbyder en rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmesider i Skatteministeriets koncern. Aftalen vil dække de kommende styrelsers hjemmesider, mellem 5-8 stykker. Rammeaftalen vil herudover dække løbende vedligeholdelse og videreudvikling af de udviklede hjemmesider. 

Hent udbudsbekendtgørelse

Hent udbudsbetingelser

- BIlag A - Tilbudsbrev
- Bilag A1 - ESPD
- Bilag A2 - Støtteerklæring
- Bilag A3 - Konsortieerklæring

Hent Rammeaftale

- Bilag 1 - Tidsplan
- Bilag 2 - Baggrund
- Bilag 3 - Kravspecifikation
- Bilag 4 - Løsningsbeskrivelse
- Bilag 5 - Samarbejdsorganisation
- Bilag 6 - Servicemål
- Bilag 7 - Dokumentation
- Bilag 8 - Licensbetingelser og kildekode
- Bilag 9 - Vederlag
- Bilag 10 - Prøver
- Bilag 11 - Model for leveranceaftale
- Bilag 12 - Databehandleraftale

  

Udbud af Rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser

Skatteministeriet har iværksat et offentligt udbud af Rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser. Udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Hent udbudsbekendtgørelse

Hent udbudsbetingelser

- BIlag A - Tilbudsbrev
- Bilag A1 - ESPD
- Bilag A2 - Støtteerklæring
- Bilag A3 - Konsortieerklæring

Hent Rammeaftale

- Bilag 1 - Opgavebeskrivelse
- Bilag 2 - Leverandørens opgavetilgang og metode
- Bilag 3 - Kompetencer, erfaring og organisering
- Bilag 4 - Bestilling af Ydelser
- Bilag 5 - Databehandleraftale
- Bilag 6 - Samfundsansvar
- Bilag 7 - Vederlag 

Spørgsmål og svar pr. 26.07.2016 
Spørgsmål og svar pr. 11.08.2016
Spørgsmål og svar pr. 19.08.2016

Udbud af Rammeaftale om rådgivning i forbindelse med vurderingen af erhvervsejendomme, herunder grunde

Skatteministeriet har iværksat et offentligt udbud af Rammeaftale om rådgivning i forbindelse med vurderingen af erhvervsejendomme, herunder grunde. Udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Der vil mandag, den 6. juni 2016, kl. 10.00-11.30 blive afholdt et orienteringsmøde hos Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. Tilmelding sker som angivet i udbudsbetingelserne.

OBS! Skatteministeriet har foretaget en justering af udbuddet, som fremgår af rettelsesblad 1. Ændringerne har betydning for indholdet af Bilag 1, Bilag 3, Bilag 4, Bilag 6 og Bilag 8a, der nu er tilgængelige i opdaterede udgaver

Orienteringsmøde 06-06-2016
Referat af orienteringsmøde 06-06-2016

Hent udbudsbekendtgørelse

Hent udbudsbetingelser 

Bilag A - Tilbudsbrev 
Bilag A1
Bilag A2 
Bilag A3 

Hent Rammeaftale

Bilag 1 - Ydelsesområder
Bilag 2 - Miniudbudsbetingelser
Bilag 2a - Opfordringsskrivelse
Bilag 3 - Delkontrakt vedr. levering af Leverancer
Bilag 4 - Delkontrakt vedr. levering af Løbende Konsulentbistand
Bilag 5 - Databehandleraftale
Bilag 6 - Konsulentkategori
Bilag 7 - Samfundsansvar 
Bilag 8 - Vederlag og rapportering
Bilag 8a - Prisark
Bilag 8b - Faktureringsskema 

Spørgsmål og svar pr. 23.06.2016
Spørgsmål og svar pr. 31.05.2016

 

Udbud af Rammeaftale om bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme, herunder grunde

Skatteministeriet har iværksat et offentligt udbud af Rammeaftale om bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme, herunder grunde. Udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Der vil mandag, den 7. marts 2016, kl. 12.00-13.30 blive afholdt et orienteringsmøde hos Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. Tilmelding sker som angivet i udbudsbetingelserne.

Orienteringsmøde 07032016
Referat af orienteringsmøde 07032016 vedr. besigtigelser

NB! Tilbudsfrist er ændret igen – nu til 5. april 2016, kl. 12.00, jf. ændringsbekendtgørelse 2. Der er foretaget konsekvensrettelser i udbudsbetingelserne – ændringer fremgår med ændringsmarkeringer.

Spørgsmål/svar pr. 08032016
Spørgsmål/svar pr. 14032016
Spørgsmål/svar pr. 16032016
Hent udbudsbekendtgørelse
Hent ændringsbekendtgørelse
Hent ændringsbekendtgørelse 2
Hent udbudsbetingelser
Hent Rammeaftale

Bilag 1
Bilag 1A
Bilag 1B
Bilag 1Bi
Bilag 1Bii
Bilag 1Biii
Bilag 1Biv
Bilag 1Bv
Bilag 1Bvi
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag A
Bilag A 1
Bilag A 2
Hent Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2016/7 (ESPD)

Kontrakt om it-løsning til understøttelse af inddrivelsesområdet

Skatteministeriet har iværksat et begrænset udbud vedrørende it-understøttelse af inddrivelsesområdet. Udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsbekendtgørelsen. Skatteministeriet har udarbejdet en skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger.

Der vil torsdag den 17. december 2015, klokken 12.00 til 13.00 blive afholdt et orienteringsmøde hos Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.
Af hensyn til den praktiske planlægning afmødet bedes interesserede senest onsdag den 16. december 2015, klokken 9.00 tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere på ici@skm.dk

Hent præsentationen fra orienteringsmødet
Hent referat fra orienteringsmødet
Hent udbudsbekendtgørelse
Hent skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger

Den 21. december: Skatteministeriet har modtaget en række spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen. Spørgsmålene samt Skatteministeriets besvarelse heraf er indarbejdet i spørgsmål/svar dokumentet.

Hent spørgsmål/svar dokument

Den 6. januar: Skatteministeriet har opdateret spørgsmål/svar dokumentet, jf. besvarelse af spørgsmål 2.