Skatteministeriet

Aktuelle udbud

Her kan du finde information om aktuelle udbud fra Skatteministeriets departement. Siden opdateres løbende.

Udbud af Rammeaftale om bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme, herunder grunde

Skatteministeriet har iværksat et offentligt udbud af Rammeaftale om bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme, herunder grunde. Udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Der vil mandag, den 7. marts 2016, kl. 12.00-13.30 blive afholdt et orienteringsmøde hos Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. Tilmelding sker som angivet i udbudsbetingelserne.

Orienteringsmøde 07032016
Referat af orienteringsmøde 07032016 vedr. besigtigelser

NB! Tilbudsfrist er ændret igen – nu til 5. april 2016, kl. 12.00, jf. ændringsbekendtgørelse 2. Der er foretaget konsekvensrettelser i udbudsbetingelserne – ændringer fremgår med ændringsmarkeringer.

Spørgsmål/svar pr. 08032016
Spørgsmål/svar pr. 14032016
Spørgsmål/svar pr. 16032016
Hent udbudsbekendtgørelse
Hent ændringsbekendtgørelse
Hent ændringsbekendtgørelse 2
Hent udbudsbetingelser
Hent Rammeaftale

Bilag 1
Bilag 1A
Bilag 1B
Bilag 1Bi
Bilag 1Bii
Bilag 1Biii
Bilag 1Biv
Bilag 1Bv
Bilag 1Bvi
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag A
Bilag A 1
Bilag A 2
Hent Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2016/7 (ESPD)

Kontrakt om it-løsning til understøttelse af inddrivelsesområdet

Skatteministeriet har iværksat et begrænset udbud vedrørende it-understøttelse af inddrivelsesområdet. Udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsbekendtgørelsen. Skatteministeriet har udarbejdet en skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger.

Der vil torsdag den 17. december 2015, klokken 12.00 til 13.00 blive afholdt et orienteringsmøde hos Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.
Af hensyn til den praktiske planlægning afmødet bedes interesserede senest onsdag den 16. december 2015, klokken 9.00 tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere på ici@skm.dk

Hent præsentationen fra orienteringsmødet
Hent referat fra orienteringsmødet
Hent udbudsbekendtgørelse
Hent skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger

Den 21. december: Skatteministeriet har modtaget en række spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen. Spørgsmålene samt Skatteministeriets besvarelse heraf er indarbejdet i spørgsmål/svar dokumentet.

Hent spørgsmål/svar dokument

Den 6. januar: Skatteministeriet har opdateret spørgsmål/svar dokumentet, jf. besvarelse af spørgsmål 2.