Skatteministeriet

Aktuelle udbud

Her kan du finde information om aktuelle udbud fra Skatteministeriets departement. Siden opdateres løbende.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktuelle udbud

Udbud af Rammeaftale om levering af data vedrørende erhvervsejendomme

Skatteministeriet har etableret Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE), der har til formål at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem. Udarbejdelsen af nye vurderinger af erhvervsejendomme og -grunde med en højere træfsikkerhed forudsætter dels, at kvaliteten af eksisterende data forbedres og ajourføres, og dels at der tilvejebringes helt nye data. Denne Rammeaftale vil blive indgået med henblik på at tilvejebringe nye data, som kan bidrage til et mere retvisende datagrundlag for erhvervsejendomme.

- Udbudsbekendtgørelse

- Udbudsbetingelser

- Bilag A1

- Bilag A2 (denne er XML-fil)

- Bilag A3

- Rammeaftale

- Bilag 1

- Bilag 2

- Bilag 3

- Bilag 4

- Bilag 5 – Vederlag

- Bilag 5 – Vederlag (excel-fil)

Acquisition of Cloud Services (SaaS, IaaS, PaaS and FaaS), related support services and consultancy services

The Ministry of Taxation has established an Implementation Center for Propoerty Valuation (ICE), which has been tasked with developing a property valuation system. In connection with this work, ICE needs to make use of Cloud Services (SaaS, IaaS, PaaS and FaaS), related support services and consultancy services. The Ministry of Taxation has therefore initiated this tender procedure.

- Contract Notice

- Instructions to Tenderers

- Enclosure 1 – Template cover letter

- Enclosure 2 – ESPD

- Enclosure 3 – Letter of Comfort

- Contract updated on June 15th

- Annex 1 – Requirements specification

- Annex 2 – List of charges

- Annex 2 – List of charges - excel spreadsheet

- Annex 3 – Data Processing Agreement

- Annex 4 – Requirements on Information Security

- Annex 5 – Supplier’s description of Cloud Services, related support services and consultancy services and the Suppliers standard

Questions and answers

- 15.06.2017

 

Udbud af kontrakt om levering af data vedrørende udbudte ejendomme

Skatteministeriet indsamler Data (og Dokumentation) til brug for Skatteministeriets koncerns kommende vurderingsarbejde, herunder udvikling eller forbedring af metoder og modeller til vurdering af ejendomme. Udarbejdelsen af nye vurderinger af ejendomme med en højere træfsikkerhed forudsætter dels, at kvaliteten af eksisterende data forbedres og ajourføres, og dels at der tilvejebringes helt nye data. Dette udbud vedrører tilvejebringelse af nye data, som kan bidrage til et mere retvisende datagrundlag for udbudte ejendomme.”

Materialet består af følgende dokumenter:

Udbudsbekendtgørelse 

- Ændringsbekendtgørelse

Udbudsbetingelser - opdateret d. 24. maj

Bilag A1 – Tilbudsbrev - opdateret d. 24. maj

- Bilag A2 – ESPD - opdateret d. 24. maj

- Bilag A3 – Støtteerklæring

Kontrakt - opdateret d. 29. maj

- Bilag 1 – Data, entiteter og attributter

Bilag 2 – Databehandleraftale

Bilag 3 - Priser - opdateret d. 24. maj

Bilag 4 - Samfundsansvar  

Spørgsmål og svar
- 08.05.2017
- 24.05.2017
- 29.05.2017

 
Orientering om Implementerings Center Told (ICT)

Implementerings Center Told (ICT) er etableret af Skatteministeriet med det mål at etablere nye systemer til understøttelse af EUTK krav.
Nedenstående materiale beskriver de udfordringer Told området pt. står over, samt de overordnede mål, der pt. er sat op for programmet.

General information regarding ICT
- Market Dialogue - ICT (Customs)
- Market Dialogue Document
- Appendix 1 - questionnaire
- Implementerings Center Told
- Prior notice dialog

Tilbagemelding fra ICT på markedsdialogen i juli 2017
Vedlagt referat fra markedsdialogen, tentativ tidsplan frem mod det første udbud, samt materiale der blev præsenteret på dialogmøderne i juli 2017.

- Følgenotat - markedsdialog tilbagemelding
- Præsentationsmateriale
- Tentativ tidsplan

 

Konkurrencemateriale for indkøb af juridiske tjenesteydelser til advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat

OBS: 
Skatteministeriets hjemmeside har været nede i to dage. På den baggrund forlænges fristen for afgivelse af tilbud til tirsdag den 24. januar.

Det er politisk besluttet at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat.

Det gælder både en beskrivelse af det administrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet og en beskrivelse af ministres rolle i sagen. Undersøgelsen ønskes afsluttet ultimo 2017.

Udbudsbekendtgørelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Aftale om levering af juridisk bistand
Konkurrencebetingelser

- Bilag 1 - Tidsplan
- Bilag 2 - Kravspecifikation
- Bilag 2a - Endelig aftaletekst
- Bilag 2b - Kommissorium advokatundersøgelse
- Bilag 3 - Advokatens Løsningsbeskrivelse
- Bilag 4 - Prisbilag
- Bilag 5 - CVer
- Bilag 6 - Databehandleraftale
- Bilag A1 Tro & love erklæring
- Bilag A2 Konsortieerklaering

- Redegørelse fra Borger- og retssikkerhedschefen
- SIRs rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat
SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Spørgsmål og svar pr. 06.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 13.01.2017 
 -Skematisk oversigt - datamateriale til udlevering i advokatundersøgelse af udbyttesagen
Spørgsmål og svar pr. 17.01.2017 - 1
Spørgsmål og svar pr. 17.01.2017 - 2Udbud af Rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmesider i Skatteministeriets koncern

OBS: Skatteministeriets hjemmeside har været nede i to dage. På den baggrund forlænges fristen for afgivelse af tilbud til torsdag den 19. januar.

Skatteministeriet udbyder en rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmesider i Skatteministeriets koncern. Aftalen vil dække de kommende styrelsers hjemmesider, mellem 5-8 stykker. Rammeaftalen vil herudover dække løbende vedligeholdelse og videreudvikling af de udviklede hjemmesider. 

Hent udbudsbekendtgørelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Hent udbudsbetingelser

- BIlag A - Tilbudsbrev
- Bilag A1 - ESPD
- Bilag A2 - Støtteerklæring
- Bilag A3 - Konsortieerklæring

Hent Rammeaftale

- Bilag 1 - Tidsplan
- Bilag 2 - Baggrund
- Bilag 3 - Kravspecifikation
- Bilag 4 - Løsningsbeskrivelse
- Bilag 5 - Samarbejdsorganisation
- Bilag 6 - Servicemål
- Bilag 7 - Dokumentation
- Bilag 8 - Licensbetingelser og kildekode
- Bilag 9 - Vederlag
- Bilag 10 - Prøver
- Bilag 11 - Model for leveranceaftale
- Bilag 12 - Databehandleraftale

Spørgsmål og svar pr. 16.12.2016
Spørgsmål og svar pr. 20.12.2016
Spørgsmål og svar pr. 04.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 11.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 13.01.2017