Skatteministeriet

Aktuelle udbud

Her kan du finde information om aktuelle udbud fra Skatteministeriets departement. Siden opdateres løbende.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktuelle udbud

Orientering om Implementerings Center Told (ICT)

Implementerings Center Told (ICT) er etableret af Skatteministeriet med det mål at etablere nye systemer til understøttelse af EUTK krav.
Nedenstående materiale beskriver de udfordringer Told området pt. står over, samt de overordnede mål, der pt. er sat op for programmet.

Implementerings Center Told
General information regarding ICTKonkurrencemateriale for indkøb af juridiske tjenesteydelser til advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat

OBS: 
Skatteministeriets hjemmeside har været nede i to dage. På den baggrund forlænges fristen for afgivelse af tilbud til tirsdag den 24. januar.

Det er politisk besluttet at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat.

Det gælder både en beskrivelse af det administrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet og en beskrivelse af ministres rolle i sagen. Undersøgelsen ønskes afsluttet ultimo 2017.

Udbudsbekendtgørelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Aftale om levering af juridisk bistand
Konkurrencebetingelser

- Bilag 1 - Tidsplan
- Bilag 2 - Kravspecifikation
- Bilag 2a - Endelig aftaletekst
- Bilag 2b - Kommissorium advokatundersøgelse
- Bilag 3 - Advokatens Løsningsbeskrivelse
- Bilag 4 - Prisbilag
- Bilag 5 - CVer
- Bilag 6 - Databehandleraftale
- Bilag A1 Tro & love erklæring
- Bilag A2 Konsortieerklaering

- Redegørelse fra Borger- og retssikkerhedschefen
- SIRs rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat
SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Spørgsmål og svar pr. 06.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 13.01.2017 
 -Skematisk oversigt - datamateriale til udlevering i advokatundersøgelse af udbyttesagen
Spørgsmål og svar pr. 17.01.2017 - 1
Spørgsmål og svar pr. 17.01.2017 - 2Udbud af Rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmesider i Skatteministeriets koncern

OBS: Skatteministeriets hjemmeside har været nede i to dage. På den baggrund forlænges fristen for afgivelse af tilbud til torsdag den 19. januar.

Skatteministeriet udbyder en rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmesider i Skatteministeriets koncern. Aftalen vil dække de kommende styrelsers hjemmesider, mellem 5-8 stykker. Rammeaftalen vil herudover dække løbende vedligeholdelse og videreudvikling af de udviklede hjemmesider. 

Hent udbudsbekendtgørelse
Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Hent udbudsbetingelser

- BIlag A - Tilbudsbrev
- Bilag A1 - ESPD
- Bilag A2 - Støtteerklæring
- Bilag A3 - Konsortieerklæring

Hent Rammeaftale

- Bilag 1 - Tidsplan
- Bilag 2 - Baggrund
- Bilag 3 - Kravspecifikation
- Bilag 4 - Løsningsbeskrivelse
- Bilag 5 - Samarbejdsorganisation
- Bilag 6 - Servicemål
- Bilag 7 - Dokumentation
- Bilag 8 - Licensbetingelser og kildekode
- Bilag 9 - Vederlag
- Bilag 10 - Prøver
- Bilag 11 - Model for leveranceaftale
- Bilag 12 - Databehandleraftale

Spørgsmål og svar pr. 16.12.2016
Spørgsmål og svar pr. 20.12.2016
Spørgsmål og svar pr. 04.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 11.01.2017
Spørgsmål og svar pr. 13.01.2017