Skatteministeriet

Skatteministeriets koncern

Skatteministeriet omfatter et departement og tre styrelser - SKAT, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriets koncern

Koncerndiagram 2016 Maj

SKAT

SKAT varetager den borger- og virksomhedsvendte administration, sagsbehandling og udvikling, herunder digitalisering og it-udvikling. SKATs kerneopgaver er ligning og opkrævning af en række skatter og afgifter. Det drejer sig om personskat, erhvervs- og selskabsskat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsværdiskat, afgifter, moms og told. Herudover varetager SKAT opgaven med inddrivelse af offentlig gæld. SKAT er organiseret i tre søjler for hovedområderne kundeservice, indsats og inddrivelse, der alle udfører borger- og virksomhedsvendt arbejde. Økonomi, HR og it mv. varetages inden for de tre andre søjler.

Spillemyndigheden
Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil.

Spillemyndighedens står for overvågning og kontrol med spilmarkedet samt administration af og udstedelse af tilladelser til væddemål og onlinekasino, almennyttige lotterier, spilleautomater, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer. Desuden fører Spillemyndigheden tilsyn med Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S.

Skatteankestyrelsen
Skatteankestyrelsen forbereder sager, der skal afgøres af skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten. I visse sager træffer styrelsen endvidere selv afgørelse.