Skatteministeriet
29. juni 2018

Skatteministeriet søger jurist til persondataområdet

Hvis du brænder for at arbejde i krydsfeltet mellem jura og politik og har erfaring med persondataret, så er dette måske jobbet for dig. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger jurist til persondataområdet

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format. 

Som jurist inden for persondataret

Du vil blive en del af afdelingen for Koncernstyring, der bl.a. har fokus på udvikling af og tilsyn med hele Skatteministeriets koncern. Du vil skulle varetage en væsentlig del af opgaven med at efterleve persondataretten med særligt fokus på departementet og sammenhængen med den øvrige koncern. Konkrete opgaver kan bl.a. omfatte:

  • Etablering og vedligeholdelse af politikker, retningslinjer, fortegnelser og anden dokumentation i relation til persondataforordningen
  • Udformning af praktiske værktøjer, der understøtter efterlevelse af persondataretten
  • Rådgivning og undervisning af kolleger samt generelle awareness-opgaver
  • Bidrag til koncernfælles udvikling, kvalitetssikring og tilsyn

Du vil endvidere som medarbejder i departementet skulle betjene skatteministeren, departementschefen og afdelingscheferne fx med talepunkter, notater og beslutningsoplæg, hvilket efter omstændighederne også vil kunne indebære koordineringsopgaver i forhold til Skatteministeriets styrelser. 

Afhængig af din profil vil du også kunne blive involveret i løsningen af afdelingens øvrige opgaver.

I det koncernfælles perspektiv vil du skulle indgå i samarbejde med Skatteministeriets styrelser, herunder navnlig den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse, der varetager koncernfælles opgaver på området, herunder koncernens DPO-funktion.

Om dig

Du er cand.jur, cand.merc.jur eller har en anden relevant videregående uddannelse. Vi forestiller os, at den rette kandidat har nogle års erhvervserfaring med persondataret og indsigt i samspillet med informationssikkerhedsområdet. 

Du kan selvstændigt rådgive dine kolleger i persondata og omsætte din viden og erfaring med persondataret til konkrete løsninger med henblik på efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen. 

Samtidig evner du at indgå i samarbejder på tværs af departementet og Skatteministeriets koncern generelt. Du arbejder struktureret med dine opgaver og har gode formidlingsmæssige kompetencer.

Om at arbejde i Skatteministeriet 

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov. 

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser bedes sendes via nedenstående link senest onsdag den 15. august 2018 kl. 12.00. Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende kontorchef Christian Vig Houe på CVH@skm.dk eller 72371579. 

Stillingen skal tiltrædes snarest muligt, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.

Søg stillingen