Skatteministeriet
Job 11. september 2017

Skatteministeriet søger kontorchef til HR og Service

Som kontorchef får du ansvaret for at sikre et velfungerende departement, hvor der er gode rammer og arbejdsforhold for både medarbejdere og chefer.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger kontorchef til HR og Service

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Hos Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Om stillingen

Vi søger en chef med bred erfaring inden for HR, som også skal sikre gode faciliteter for departementets medarbejdere og chefer. Du skal således bidrage til, at Skatteministeriets departement er en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og med gode arbejdsforhold.

Dine ansvarsområder bliver en bred vifte af opgaver inden for HR-området, herunder:

  • Ledelsessparring og HR-rådgivning
  • Ledelsesstøtte på HR-området, herunder sparring på personalejuridiske og –administrative problemstillinger
  • Kompetenceudvikling af chefer og medarbejdere
  • Bistand til rekruttering og test ved ansættelser
  • Gennemførelse af tillægsproces og lønanalyser for departementet
  • Opfølgning på trivselsmålinger (APV, MTU, LE mv.) og iværksættelse af diverse initiativer på baggrund heraf
  • Opfølgning på centralt udarbejdet ledelsesinformation samt initiativer til fx nedbringelse af sygefravær, psykisk arbejdsmiljø o.l.
  • Eksekvering af god arbejdsgiveradfærd
  • Betjening af samarbejdsudvalg. 

Desuden får du ansvaret for sekretærteamet, der bistår huset med alt fra kalenderstyring til mødebooking mv., ligesom du får ansvaret for leverandørstyringen af en række serviceopgaver for departementet, herunder fx it og facility management såsom reception, kantine mv. Endelig vil du få ansvaret for departementets arbejdsmiljøorganisation, hvor du vil være arbejdsgiverrepræsentant.

Fælles for opgaverne er, at de understøtter chefer og medarbejdere i deres dagligdag. Du skal derfor være en god dialogpartner, som er lydhør og løsningsorienteret over for de problemstillinger, som rejses. Samtidigt skal du have god fornemmelse for de organisatoriske og politiske processer.

I det daglige arbejde vil du indgå i en tæt relation med kontorcheferne for Ressourcer og Strategisk HR, som varetager det strategiske HR-område bredt i koncernen, idet der vil være tæt sammenspil mellem udarbejdelse af koncernfælles politikker og rammer og viden om, hvordan disse fungerer i praksis, ligesom der vil være specifikke problemstillinger og løsninger, der løftes til koncernfælles drøftelser.

Kontoret udgøres af 18 dygtige medarbejdere, herunder 13 medarbejdere i sekretærteamet. Du refererer til afdelingscheferne for Koncernstyring og bliver en del af chefgruppen i Koncernstyring.

Om dig

Du har en relevant videregående uddannelse med en stærk faglig profil og har erfaring fra en lignende stilling. Du er analytisk, har strategisk overblik, og du skaber resultater ved at inddrage, motivere og engagere andre.

Du er imødekommende, har gode samarbejdsevner og evner til at opbygge netværk. Det forventes, at du kan kommunikere og samarbejde på alle niveauer i organisationen, og at du lægger vægt på at sikre dialog mellem interne og eksterne samarbejdspartnere, organisatoriske enheder og niveauer og det politiske system. Samtidig med at du kan håndtere mange interessenter, der til tider har roller og ønsker, som konflikter.  

Det vil være en fordel, hvis du har personaleledelseserfaring, men det er ikke et krav. Det vil også være en fordel, hvis du har arbejdet i en politisk styret organisation.

Som person skal du være robust, beslutningsdygtig og udviklingsorienteret. Du skal kunne sætte retning, gå forrest og motivere dine medarbejdere, også når det spidser til. 

Om at arbejde i Skatteministeriet

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov. 

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Vi lægger vægt på evidensbaseret rådgivning. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt.

Om at arbejde i Skatteministeriet

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov.

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Vi lægger vægt på evidensbaseret rådgivning. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 27. september 2017. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte programchef Christina Severinsen på e-mail CSE@skm.dk eller telefonnummer 72374857.

Der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren.

Ansættelse sker på åremålsvilkår i henhold til rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen klassificeres i lønramme 37, svarende til løngruppe 1 for kontraktansatte. Hertil kommer åremålstillæg og eventuelt yderligere tillæg efter forhandling.

Tiltrædelse 1. november 2017 eller snarest muligt.

Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på skm.dk/job.

Søg stillingen