Skatteministeriet
Job 12. september 2017

Skatteministeriet søger ambitiøse medarbejdere med erfaring inden for personalejura og overenskomster

Skatteministeriet er som følge af regeringens plan 'Fra én til syv styrelser - Skatteforvaltningen 2021' i gang med en reorganisering, således at de opgaver, der i dag er placeret i SKAT, organiseres i syv nye styrelser under Skatteministeriet. Din rolle bliver at bidrage til at omsætte implementeringsstrategien til konkret handling inden for personaleområdet, herunder at sikre koncernfællesmetoder på tværs af styrelserne.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger ambitiøse medarbejdere med erfaring inden for personalejura og overenskomster

Bliv en del af Ressourcer og Strategisk Koncern-HR

I kontoret Ressourcer og Strategisk Koncern-HR løser vi mange opgaver relateret til personaleområdet, som går på tværs af Skatteministeriets koncern. Kontoret er en del af Koncernstyring i Skatteministeriets departement.

Vi søger en kollega, som har erfaring med personalejura, herunder overenskomster, ansættelsesret, sygefravær mv. og som kan bistå med personalerådgivning og sparring på personalejuridiske og –administrative problemstillinger.

Afhængig af din profil vil du desuden blive involveret i arbejdet med styring og tilsyn på personaleområdet, tværgående analyser af fx løn, arbejdstid og arbejdsmiljø på tværs af styrelserne, koordinering af koncernfælles forum på personaleområdet, herunder opsamling og deling af bedste praksis og opfølgning på god arbejdsgiveradfærd i koncernen. Desuden vil der være opgaver relateret til strategisk prioriterede indsatser som fx rekrutteringsstrategi 2021, styrket ledelse, politikker om fx åremålspolitik og lønbånd samt andet styringsrelevant ledelsesinformation.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du har en stærk faglig profil som fx cand.jur, cand.merc.jur eller lignende og har erfaring inden for personalejura og overenskomster og gerne med erfaring fra centraladministrationen/staten.

Du er analytisk stærk, har en løsningsorienteret tilgang til problemstillingerne og kan formulere dig kort og præcist, herunder formulere faglige vanskelige problemstillinger i et lettilgængeligt sprog.

Ydermere er det vigtigt, at du trives i en omskiftelig hverdag og kan bevare overblikket i et miljø, der ofte er præget af korte deadlines, ligesom du trives med at arbejde selvstændigt såvel som i samarbejde med andre.

Om at arbejde i Skatteministeriet

Skatteministeriets arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering. Og med stor indflydelse følger stort ansvar. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være både dybt fagligt specialiseret og have blik for hele samfundets behov.

I Skatteministeriet hjælper vi hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I ministeriet har vi en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser bedes sendes via nedenstående link senest den 2. oktober 2017. Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.

Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Stine Hindsgaul Hansen (sh@skm.dk/ tlf. 72 37 34 68).

Stillingerne skal tiltrædes snarest muligt, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Søg stillingen