Skatteministeriet
Job 28. juni 2017

Skatteministeriet søger dygtig student til socioøkonomiske analyser på inddrivelsesområdet

Er du interesseret i databaserede analyser og afdækning af komplekse problemstillinger? Som student i Skatteministeriets Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI) er du med til at sikre rammerne for udvikling og implementering af en ny løsning på inddrivelsesområdet, der skal forbedre rammevilkårene for inddrivelse af offentlig gæld - en løsning som er central for at understøtte fundamentet for finansieringen af Danmark. Vores arbejde har stor offentlig og politisk bevågenhed, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger dygtig student til socioøkonomiske analyser på inddrivelsesområdet

I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af Danmark. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Jobbet som student 

Skatteministeriet står over for en it-udviklingsopgave, der på én og samme tid er stor og kompleks, og som ikke må fejle. SKATs inddrivelsessystem (EFI), der har været 10 år undervejs, skal lukkes ned samtidig med at en ny digital inddrivelse skal bygges op. Dette skal ske i tæt samspil med udarbejdelse af ændringer i lovgivningen. Tiden er knap – jo før vi er klar, jo før kan gælden til det offentlige inddrives effektivt.

Du vil blive ansat i kontoret Stab og Projekter. Kontoret beskæftiger sig med inddrivelsesområdet, der har en høj grad af politisk bevågenhed, og hvor tempo og forandringer er en del af hverdagen. Opgaverne i kontoret spænder vidt og falder blandt andet inden for interessenthåndtering, økonomi- og kontraktstyring, samfundsfaglige analyser af inddrivelsesområdet og ministerbetjening.

Du vil blive tilknyttet kontorets analyseprojekt, hvor du vil understøtte projektets arbejde med at igangsætte, gennemføre og formidle socioøkonomiske analyser på inddrivelsesområdet. Analyserne har bl.a. til formål at afdække, hvem der kommer i gæld til det offentlige, hvorfor de kommer i gæld, og hvordan det kan afhjælpes og forebygges. Du vil skulle bidrage til, at der i regi af projektet udarbejdes både kvantitative og kvalitative dataanalyser, samt at bistå projektet med at kortlægge mulige løsninger på problematikker i relation til gældsproblemer og inddrivelse.

Som student på gældsanalyseprojektet i Stab og Projekter kommer du bl.a. til:

  • at indgå i arbejdet med at behandle og analysere registerdata i SAS og/eller Stata
  • at bistå med at gennemføre interviews med skyldnere og interessenter samt efterbehandle disse
  • at varetage planlægningsaktiviteter omkring interviews med skyldnere og interessenter, større møder og rejseaktiviteter
  • at bidrage til at skabe overblik over viden, aktiviteter og værktøjer på gælds- og inddrivelsesområdet
  • at bistå arbejdet med at formidle analyseresultater grafisk og skriftligt i notater, rapporter og oplæg.

Om dig 

Du er studerende inden for samfundsvidenskab, fx stud.scient.soc., stud.scient.pol., stud.polit. el.lign. Det vil være en fordel, hvis du læser på enten sidste år af bacheloren eller første år af kandidaten. Du formår at arbejde analytisk og har stærke kompetencer inden for kvantitativ metode, herunder databehandling og statistisk analyse i SAS og/eller Stata. Det er en fordel, hvis du har erfaring med behandling af registerdata på Danmarks Statistiks forskermaskine og/eller erfaring med kvalitativ metode og gennemførsel af interviews, men det er ikke et krav.

Du er rutineret bruger af Excel og PowerPoint, har en skarp pen og kan prioritere dit stof. Du er god til at tænke og arbejde selvstændigt og kan hurtigt danne dig overblik over komplekse emner samtidig med, at du har øje for detaljen. Endelig arbejder du struktureret og trives i et travlt og dynamisk miljø, hvor samarbejde vægtes højt.
 
Om at arbejde i Skatteministeriet 

ICI er en del af Skatteministeriet. Her siger vi, at vi skaber fundamentet for finansieringen af Danmark. Centret fungerer dog relativt selvstændigt – samlet set er vi ca. 90 ansatte, der arbejder tæt sammen i en projektorganisation. Det er en helt ny måde at arbejde med it og udvikling i staten.

Alle arbejder mod samme mål, og der er en stor grad af fællesskabsfølelse og et godt sammenhold. Opgaven er stor, og der er tryk på. Derfor er det også vigtigt for os, at der er tid til at have det sjovt.

I ministeriet som helhed har vi et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. Atmosfæren er uformel og uhøjtidelig, og vores daglige sparring medarbejdere imellem er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen.

Ansøgning og ansættelse 

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 23. juli 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 31 og 32. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Matilde Bruun Hansen på tlf. 53 48 47 46 (dog undtaget uge 26).

Tiltrædelse efter sommerferien og ansættelse efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er indtil videre Weidekampsgade 14A, 2300 København S. Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil Implementeringscenter for Inddrivelse blive en del af den nye skatteforvaltning, som vil bestå af syv nye styrelser med hver deres kerneopgave. Ansvaret for it, data og udviklingsprojekter vil ligge hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som kommer til at bestå af ca. 900-1.100 medarbejdere og får hovedsæde i København. Læs mere om skatteforvaltningens organisering på www.fra1til7.dk.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Søg stillingen