Skatteministeriet
Job 30. juni 2017

Skatteministeriet søger ambitiøse studenter til et af statens største transformationsprojekter

Kunne du tænke dig en arbejdsplads tæt på den politiske dagsorden, hvor du får mulighed for at bringe dine faglige kompetencer i spil? Skatteministeriets Implementeringscenter for Told søger dygtige studenter, som skal være med til at løse en kompleks og vigtig udviklingsopgave i staten – nemlig udviklingen af fremtidens toldvæsen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteministeriet søger ambitiøse studenter til et af statens største transformationsprojekter

Det er ikke nogen lille opgave, Implementeringscenter for Told (ICT) er blevet stillet: Vi skal bygge fremtidens toldvæsen ved at gennemføre omfattende ændringer af nuværende forretningsprocesser og udvikle en serie af nye it-systemer på området. Det er en opgave af stor samfundsmæssig betydning og med omfattende konsekvenser for, hvordan varer importeres og eksporteres ind og ud af Danmark

I den forbindelse søger vi fagligt stærke og engagerede studentermedhjælpere. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

Om stillingerne

Du bliver ansat i ICT i Skatteministeriet. Afhængigt af dine kompetencer vil du blive tilknyttet et af organisationens fire kontorer Strategi og Styring, Data og Analyse, It-udvikling samt Processer og Forandringsledelse. Vi er interesserede i at høre, hvordan du kan bidrage til den opgave, vi står over for. Angiv derfor gerne i din ansøgning, hvilket kontor du søger at blive en del af.

Strategi og Styring 

Strategi og Styring er stabskontoret i ICT. Kontoret har til formål at sikre de overordnede strategier i ICT samt i den nye Toldstyrelse. Samtidigt varetager kontoret interessentstyring af alle eksterne interessenter uden for ICT og toldorganisationen samt programmets finansiering og økonomiopfølgning. 

Dine primære opgaver vil være centreret omkring ledelsesbetjening. Kontoret er bygget op omkring tre centrale teams; forretningsstrategi, public affairs samt økonomi og styring. Afhængigt af dine kompetencer vil du komme til at bistå et eller flere af kontorets teams med opgaver relateret til fx udgiftsopfølgning, kontraktstyring, planlægning af workshops og udarbejdelse af præsentationsmateriale (slides).    

Data og Analyse 

Kontoret varetager en bred opgaveportefølje, der både indbefatter dataarkitektur, avancerede statistiske analyser, formidling af analyser og interessentvaretagelse. På datafronten skal der blandt andet udvikles nye data- og risikomodeller med afsæt i de nyeste metoder inden for moderne analytics og big data.

Dine primære opgaver vil være at bistå vores data scientists og vores analytics team i deres daglige arbejde. Du skal være med til at anvendeliggøre tolddata ved fx at designe og udføre statistiske analyser, opdage skjulte mønstre i komplekse datasæt og lave modeller, der kan forudsige fremtidig adfærd. Det er en fordel, hvis du har erfaring med UNIX-baseret styresystemer, Python eller R samt BI-programmer som Tableau. 

It-udvikling 

Kontoret er ansvarlig for it-arkitektur, herunder løsning og integrationer samt applikationsstrategi. Kontoret har til opgave at sikre metoder og kompetencer til SW konfiguration samt kontrolleret overlevering til drift. Derudover leverer kontoret it-arkitekter, scrum masters og testkompetencer til implementeringsprojekter på tværs af ICT. 

Som studentermedhjælper vil du få mulighed for at deltage i tværgående udviklingsprojekter, hvor du skal bistå projektledere med fx udarbejdelse af præsentationsmateriale og projektopfølgning. Samtidigt forventer vi en del ad hoc opgaver internt i kontoret.

Processer og Forandringsledelse 

Kontoret har til opgave at sikre, at ICT leverer de bedste ydelser på bl.a. import og eksport, og at transitionsprocessen kommer til at fungere så glidningsfrit som muligt. Derudover har kontoret ansvar for alle aspekter af forandringsledelsen i relation til både interne og eksterne interessenter. 

Som studentermedhjælper vil du bistå kontorets business analysts i deres daglige arbejde. Dine primære opgaver i den forbindelse vil bestå af dataindsamling og –indtastning, udarbejdelse af præsentationsmateriale og diverse ad hoc opgaver. 

Om dig

Du er studerende på en relevant videregående uddannelse, fx stud.scient.pol., stud.polit., stud.comm., stud.it., stud.oecon. eller lignende. Vi ser gerne, at du er på sidste år af din bachelor eller første år på kandidaten. 

Vi forventer, at du:

  • er en af de bedste på dit studie
  • er ambitiøs og har lyst til at udvikle dine kompetencer inden for dit fagområde i en politisk ledet organisation
  • er analytisk stærk og kan lide at have mange bolde i luften. 

Derudover har du: 

  • evner for at kommunikere kompliceret stof klart og præcist mundtligt og skriftligt
  • gode samarbejdsevner og høj grad af selvstændighed
  • en lyst til hele tiden at udvikle dig, og sætte dig ind i nye problemstillinger. 

Det er en fordel, hvis du er vant til at arbejde i Excel og PowerPoint. 

Om at arbejde i ICT

ICT er en del af Skatteministeriet. Her siger vi, at vi skaber fundamentet for finansieringen af Danmark. Centret fungerer relativt selvstændigt – samlet set kommer vi inden udgangen af 2017 til at være ca. 100 ansatte, der arbejder tæt sammen i en programorganisation. Det er en helt ny måde at arbejde med it og udvikling i staten.

Vi har en stor og spændende opgave foran os, og der er tryk på. Det er derfor vigtigt for os, at vi har et godt arbejdsmiljø og en kultur, der gør det sjovt at gå på arbejde. 

I ministeriet har vi et stort fokus på ledelse og på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. Atmosfæren er uformel og uhøjtidelig, og vores daglige sparring medarbejdere imellem er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen. Vores arbejde er underlagt stor offentlig bevågenhed, så du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

Ansøgning og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 23. juli 2017. Vi forventer at afholde samtaler i uge 32 og 33. Har du spørgsmål til stillingenerne, er du meget velkommen til at kontakte henholdsvis:

  • Strategi og Styring; specialkonsulent Therese Milo Christensen på telefonnummer 7238 2721.
  • Data og Analyse; fuldmægtig Tobias Dabelsteen på telefonnummer 7238 2741.
  • It-udvikling; kontorchef Christian Vinther på telefonnummer 7238 9083 (i uge 27 og 28).
  • Processer og Forandringsledelse; kontorchef Hans Vingtoft på telefonnummer 5361 0007 (i uge 29).

Der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren.

Tiltrædelse den 1. september 2017 eller snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Arbejdsstedet er indtil videre Kalvebod Brygge 35, 1560 København V. Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil Implementeringscenter for Told blive en del af den nye skatteforvaltning, som vil bestå af syv nye styrelser med hver deres kerneopgave. Ansvaret for it, data og udviklingsprojekter vil ligge hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som kommer til at bestå af ca. 900-1.100 medarbejdere og får hovedsæde i København. Læs mere om skatteforvaltningens organisering på www.fra1til7.dk.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Søg stillingen