Skatteministeriet
NEG Glas Gennemgang

Skatteministeriet som arbejdsplads

I Skatteministeriets departement arbejder vi tæt på politikerne og det politiske miljø. Vi rådgiver skatteministeren i aktuelle politiske og økonomiske spørgsmål. Vi har også tæt kontakt med Folketingets udvalg og andre politiske aktører på skatte- og afgiftsområdet.

Vores skatte- og afgiftssystem er under konstant forandring. Politikerne, EU og ny teknologi stiller hele tiden nye krav til vores system. I departementet får du mulighed for at være med til at udvikle nye løsninger på de udfordringer, skatte- og afgiftssystemet stilles overfor.

Skatteministeriet har et stigende antal internationale opgaver. Vi har et indgående samarbejde med EU, men vi samarbejder også med andre lande om beskatningsaftaler.

Skatteministeriet har ca. 150 ansatte, hvoraf hovedparten er akademiske medarbejdere, der beskæftiger sig med lovgivning, økonomi og policy.

Vi arbejder i storrum i nye lokaler på Christianshavn med udsigt til Københavns kanaler.

Gode udviklingsmuligheder

Skatteministeriet arbejder aktivt med kompetenceudvikling og karriereplanlægning. Vi lægger vægt på, at du løbende udvikles fagligt såvel som personligt.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere hele tiden lærer nyt i hverdagen, og at de deler viden med hinanden. Derfor arbejder vi blandt andet på tværs af enhederne, hvis opgaverne indbyder til det.

Vi har et godt arbejdsklima, og lægger vægt på, at der er en god atmosfære, hvor vi hjælpes ad med at løfte ansvaret og opgaverne. Der er uundgåeligt perioder, hvor der skal arbejdes ekstra intensivt med et område og lægges arbejde også uden for normal arbejdstid. Men samtidig skal der også være plads til at balancere arbejdet med familien og fritiden.

Ledige stillinger

Se oversigt over ledige stillinger