Skatteministeriet
NEG Glas Gennemgang
Ministeriet

Skatteministeriet som arbejdsplads

I Skatteministeriets departement arbejder vi tæt på politikerne og det politiske miljø. Vi rådgiver skatteministeren i aktuelle politiske og økonomiske spørgsmål. Vi har også tæt kontakt med Folketingets udvalg og andre politiske aktører på skatte- og afgiftsområdet.

Vores skatte- og afgiftssystem er under konstant forandring. Politikerne, EU og ny teknologi stiller hele tiden nye krav til vores system. I departementet får du mulighed for at være med til at udvikle nye løsninger på de udfordringer, skatte- og afgiftssystemet stilles overfor.

Skatteministeriet har et stigende antal internationale opgaver. Vi har et indgående samarbejde med EU, men vi samarbejder også med andre lande om beskatningsaftaler.

Skatteministeriet har ca. 150 ansatte, hvoraf hovedparten er akademiske medarbejdere, der beskæftiger sig med lovgivning, økonomi og policy.

Vi arbejder i storrum i nye lokaler på Christianshavn med udsigt til Københavns kanaler.

Gode udviklingsmuligheder

Skatteministeriet arbejder aktivt med kompetenceudvikling og karriereplanlægning. Vi lægger vægt på, at du løbende udvikles fagligt såvel som personligt.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere hele tiden lærer nyt i hverdagen, og at de deler viden med hinanden. Derfor arbejder vi blandt andet på tværs af enhederne, hvis opgaverne indbyder til det.

Vi har et godt arbejdsklima, og lægger vægt på, at der er en god atmosfære, hvor vi hjælpes ad med at løfte ansvaret og opgaverne. Der er uundgåeligt perioder, hvor der skal arbejdes ekstra intensivt med et område og lægges arbejde også uden for normal arbejdstid. Men samtidig skal der også være plads til at balancere arbejdet med familien og fritiden.

Ledige stillinger

Evt ledige stillinger i Skatteministeriet er listet herunder:

Ministeriet 21. november 2014

Kontorchef til nyoprettet kontor for Service og Sikkerhed

Skatteministeriets departement søger en resultatorienteret kontorchef med blik for at sikre et højt serviceniveau til et travlt hus. Kontorets hovedopgaver bliver departementets beredskab, herunder fysisk sikkerhed og informationssikkerhed, it-opgaver, herunder elektroniske forelæggelser, digital post og it-drift, HUS-opgaver som APV-undersøgelser og arbejdsmiljø, kommunikation, sekretærsupport til huset samt drift af koncernens bibliotek.

Ministeriet 21. november 2014

Akademisk medarbejder med interesse for it

Skatteministeriet opretter et nyt kontor for service og sikkerhed pr. 1. januar 2015. I den forbindelse søger vi en dygtig medarbejder, som har lyst til at arbejde med koordinering og udvikling af departementets it-opgaver.

Ministeriet 21. november 2014

Akademisk medarbejder med interesse for informationssikkerhed og offentligt beredskab

Skatteministeriet opretter et nyt kontor for service og sikkerhed pr. 1. januar 2015. I den forbindelse søger vi en dygtig projektleder, som får ansvar for udarbejdelse af beredskabsplan for departementet.