Skatteministeriet

Departementet

Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning, skatte- og samfundsøkonomi og ministerbetjening. Derudover varetager departementet den overordnede styringsopgave i forhold til den samlede koncern, der udover SKAT omfatter Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Departementet

Organisationsdiagram 2017-11-28 

Departementet er delt i to søjler, som varetager henholdsvis lovgivning, politik og samfundsøkonomi samt koncernstyring og udvikling. Uden for de to søjler er der tre kontorer i form af Presse og Kommunikation, Ledelsessekretariat og Intern Revision.


Lovgivning og Økonomi
Består af fagkontorer for lovområderne og et tværgående kontor vedrørende økonomi og politik. Kontorerne beskæftiger sig bl.a. med lovforslag, lovændringer og økonomiske beregninger af de samfundsmæssige konsekvenser ved ændrede skatteregler.

Koncernstyring
Består af kontorer, der har til opgave at udvikle og føre tilsyn med koncernens forretning og økonomi. De primære fokusområder er IT og digitalisering, mål og resultatstyring, budgetopfølgning og finanslov samt forretningsstrategi og IT-strategi.

Implementeringscenter for ejendomsvurderinger 
ImplementeringsCenter for ejendomsvurderinger (ICE) er en særskilt programorganisation forankret i Skatteministeriets departementet. ICE har til opgave at udarbejde forslag til ny vurderingslov, udvikle vurderingsmodeller for ejerboliger, erhvervsejendomme og skovbrug/landbrug, indsamle data, udvikle et nyt it-system samt designe processer og etablere en ny ejendomsvurderingsorganisation.

I forbindelse med centrets arbejde er der desuden nedsat en strategisk arbejdsgruppe (se kommissorium), der på området for vurdering af erhvervsejendomme og -grunde skal arbejde med løsninger for tilvejebringelse af bedre markedsdata og understøtte opbygningen af registre af høj kvalitet.

ImplementeringsCenter for Inddrivelse
ImplementeringsCenter for Inddrivelse blev etableret som en del af regeringens handlingsplan for SKAT, ”SKAT ud af krisen”, i september 2015. Centret skal koordinere udviklingen af et nyt inddrivelsessystem, herunder udvikling af en it-løsning til understøttelse af inddrivelsesindsatsen og udarbejdelse af lovgivning, der skal forenkle inddrivelseslovgivningen og dermed gøre en mere enkel systemunderstøttelse af inddrivelsesaktiviteterne mulig.

Øvrige
Skatteministeriet har desuden en Borger- og retssikkerhedschef, der fungerer som 2. instans i klagebehandlingen og også kan tage sager op på eget initiativ. Læs mere om borger- og retssikkerhedschefen på SKATs hjemmeside.