Skatteministeriet
Skatteministeriets bygning

Ministeriet

Skatteministeriet står for den samlede skattelovgivning og udmønter derigennem regeringens skattepolitik. Skatteministeriet er et af de meget lovtunge ministerier.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ministeriet

I 2013 udarbejdede ministeriet blandt andet dele af Vækstplan.dk og opfølgning på finansloven 2014, derudover blandt andet Nordsøaftalen.

Skatteministeriet forvalter lovgivningen via tre selvstændige myndigheder, som ministeriet også fører tilsyn med: SKAT, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden.

SKAT er med sine omkring 7.000 medarbejdere og sit driftsbudget på knap fem mia. kr. i 2014 Skatteministeriets største styrelse. SKAT inddriver told, skatter og afgifter, som finansierer velfærdssamfundets institutioner som børnehaver, skoler, sygehuse mm.

Skatteankestyrelsens hovedopgave er at forberede skatteklagesager, som skal afgøres af skatteankenævnene, vurderingsankenævnene, motorankenævnene og Landsskatteretten. Spillemyndigheden fører tilsyn med spillemarkedet for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked.

Skatteministeriet så dagens lys i 1975. Skatte- og afgiftsområdet var før det placeret under Finansministeriet.