Skatteministeriet
4. oktober 2017

Lovforslag 2017-18

Oversigt over Skatteministeriets lovforslag i folketingsåret 2017-18

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Lovforslag 2017-18

Under "Høring" kan du finde høringsmaterialer (inkl. resuméer) og høringssvar. Under "Folketingets hjemmeside" kan du finde Folketingets behandlinger af forslaget.

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet,
spiritusafgiftsloven,lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af
kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven
(Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere)
Resumé / Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark
(Genoptagelse af sager medmulige fejl i restance-inddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Resumé / Høring

L 109 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige
forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og
vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Annullering af indeksering af en
række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af
råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på
alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside

L 106 - Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil
(Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo samt heste- og
hundevæddemål m.v.)
Resumé / Folketingets hjemmeside

L 105 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven
(Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 104 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven
(Udvidelse af fradragsretten
for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 64 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.   
(Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.).
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 63 - Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmarks og Azerbaijan.
Resumé /Folketingets hjemmeside

L 18 - Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
(Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer,kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 17 - Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven
(Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.)
Resumé  / Høring / Folketingets hjemmeside

L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 15 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 14 - Forslag til skatteindberetningslov
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 13 - Forslag til skattekontrollov
Resumé / Høring / Folketingets hjemmeside

L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven
(Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.)
Resumé / HøringFolketingets hjemmeside