Skatteministeriet

Skatteopkrævning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteopkrævning

10. august 2018

Skatteministeriet søger ambitiøse studentermedarbejdere til forretnings- og styringskontorer i departementet

Med regeringens plan 'Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021' organiseres de opgaver, som i dag er placeret i SKAT, i syv nye styrelser under Skatteministeriet. I Koncernstyring i departementet er der derfor oprettet en række nye forretnings- og styringskontorer. Til at understøtte vores arbejde i Forretning og Styring 1, Forretning og Styring 3 samt Forretning og Styring 4 søger vi studentermedarbejdere med et fagligt højt niveau.

10. august 2018

Skatteministeriet søger dynamisk akademiker til Minister- og Ledelsessekretariatet

I Skatteministeriet har vi en ambition om at styrke vores dialog med omverdenen. Derfor søger vi en akademiker til minister- og ledelsessekretariatet, som vil få ansvaret for at planlægge og koordinere en væsentlig del af ministerens dialog med interessenter, ligesom du vil komme til at spille en central rolle i arbejdet med at styrke ministeriets samarbejde med relevante eksterne aktører.

8. august 2018

Skatteministeriet søger økonomer og jurister til kontoret Miljø, Energi og Motor

Er du økonom eller jurist og har du lyst til at blive én af vores eksperter inden for grønne afgifter, er dette stillingen for dig. Kontoret Miljø, Energi og Motor har ansvaret for policyudvikling, økonomiske beregninger og lovgivning vedrørende miljø- og energiafgifterne samt bilbeskatning, og du vil få en central rolle i forbindelse med rådgivning af ministeren og departementschefen på dette område. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

Departementet

Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning, skatte- og samfundsøkonomi og ministerbetjening samt styring og tilsyn med ministeriets tre styrelser.

6. august 2018

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2019

Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2019 udgør 5,5 pct.

30. juli 2018

Skatteministeriet søger en skarp presserådgiver

Hvis du synes, at en hverdag med masser af journalistkontakt tæt på minister og topledelse lyder interessant, så er jobbet som Skatteministeriets nye presserådgiver måske noget for dig. Vi søger en ny kollega, der tager ansvar og engagerer sig, og som har et talent for på en let og overskuelig måde at formidle kompliceret stof – uanset om det handler om afgifter, ejendomsvurderinger eller skattereformer.

Kontakt

Har du en kommentar eller et spørgsmål til www.skm.dk eller skatteministeren, er du velkommen til at kontakte os.

10. juli 2018

Skatteministeriet søger strategisk business relationship manager

Som business relationship manager i Skatteministeriet er du med til at udvikle og optimere departementets sagsgange og systemunderstøttelse. Du skal sikre, at ledelsens behov for effektive løsninger i forhold til sagshåndtering, telefonløsninger mm. omsættes til konkrete resultater, og du skal understøtte en god dialog med interessenter og leverandører, herunder særligt koncernens it-faglige styrelse; Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Privatlivspolitik

I Skatteministeriets privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi behandler personoplysninger, og på hvilket grundlag dette sker. Her kan du også læse, hvilke rettigheder du har. Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Skatteministeriet skal behandle dine oplysninger.

Ministeriet

Skatteministeriet står for den samlede skattelovgivning og udmønter derigennem regeringens skattepolitik. Skatteministeriet er et af de mest lovtunge ministerier.

2. juli 2018

Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU

Dette studie giver et overordnet overblik over effekterne af skatteincitamenter til private virksomheders forskning og u ...

Pressekontakt

Kontaktinfo på ministeriets pressefunktion m.m.

Pas på falske e-mails

Du kan modtage mails, der ser ud som om, de kommer fra Skatteministeriet, og handler om dine skatteoplysninger. Men Skat ...

Skattestop og skatteloft

Siden 2002 har der været skattestop på ejendomsværdiskatten, mens der har været begrænsning på, hvor meget ejendomsskatt ...

De offentlige ejendomsvurderinger

I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat (grundskyld ...

Ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld)

I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat (grundskyld ...

Relevante links

Skatterelevante links til andre hjemmesider - herunder udenlandske skatte- og finansministerier.

Skatteministeriets koncern

Skatteministeriets koncern består ud over departementet af ni specialiserede styrelser, der varetager hver deres kerneop ...

2. juli 2018

En ny skatteforvaltning møder borgere og virksomheder

SKAT, som vi kender det i dag, er nu erstattet af syv nye styrelser. Skatteminister Karsten Lauritzen har onsdag og torsdag klippet snorene og åbnet styrelsernes hovedsæder rundt i hele Danmark. Med de nye styrelser får danskerne en bedre skatteforvaltning, siger skatteministeren.

29. juni 2018

Energiaftale: Elafgifter sænkes for knap 2,4 mia. kr.

Regeringen og et enigt Folketing er enige om at sænke elafgiften og elvarmeafgiften med knap 2,4 mia. kr., når lempelserne er fuldt indfaset. Det styrker den grønne omstilling, samtidig med at det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed.