Skatteministeriet

Skattely

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattely

Pressemeddelelse 23. marts 2017

Skatteminister vil samle og styrke indsatsen mod international skattekriminalitet

Skattely Indsatsen mod international skattekriminalitet og skatteunddragelse skal styrkes hos skattemyndighederne. Derfor vil regeringen samle de forskellige projekter, der arbejder med blandt andet skattely, hvidvask af penge og ulovlige pengestrømme, i et nyt og permanent center.

16. november 2016

Administrativ bistandloven

Efterrettelighed Satser i lov om administrativ bistand

Nyhed 7. november 2016

Myndigheders adgang til bankoplysninger skal dæmme op for skatteunddragelse

Skattely I dag vedtager EU-landene et nyt forslag, der giver medlemslandenes skattemyndigheder adgang til information om finansielle institutters kunder. Tiltaget viser, at internationalt samarbejde er vejen frem, når global skatteunddragelse skal bekæmpes, understreger skatteminister Karsten Lauritzen.

Pressemeddelelse 7. september 2016

Skatteminister klar til køb af lækkede oplysninger fra Panama Papers

Skattely Som følge af bred politisk opbakning har SKAT tilladelse til at købe data fra de såkaldte Panama Papers, som man har modtaget et anonymt tilbud på. SKAT vurderer på baggrund af en stikprøve, at materialet indeholder relevante og valide oplysninger om flere hundrede danske skatteydere.

Ministerindlæg 12. april 2016

Skattely skal tackles internationalt

Skattely Danmark er med helt i front i kampen mod grænseoverskridende skattesnyd. Men den danske indsats er langt fra nok, når det handler om at komme kæmpemæssige, globale problemer til livs. Det skriver skatteministeren i dette debatindlæg, der blev bragt i Politiken 12. april 2015.

Pressemeddelelse 5. april 2016

Skatteminister: Skattelæk kalder på selvjustits hos bankrådgivere

Skattely Efter en omfattende skattelækage indkalder skatteminister Karsten Lauritzen nu skatterådgiverbranchen til en drøftelse af rådgivernes ansvar for at stoppe skatteunddragelse.

Pressemeddelelse 4. november 2015

Danmark har nu aftale om udveksling af skatteoplysninger med alle tidligere skattely

Skattely Den 45. og sidste aftale om udveksling af skatteoplysninger er nu på plads. Danmark har dermed aftaler med alle lande, der er blevet karakteriseret som potentielle skattely.

Nyhed 6. maj 2015

Erhvervsbeskatningsudvalg skal granske reglerne for kommanditselskaber

Skattely SKAT har udarbejdet en delrapport om brug og misbrug af kommanditselskaber. Skatteminister Benny Engelbrecht har bedt Erhvervsbeskatningsudvalget medtage delrapporten i udvalgets videre arbejde.

Ministerindlæg 30. april 2015

Lad os få fair tax

Skattely Skatteministeren og erhvervs- og vækstministeren har sammen skrevet et debatindlæg, der argumenterer for at etablere et dansk fair tax-mærke.

Nyhed 24. april 2015

Regeringens skattelypakke vedtaget

Skattely Et flertal i Folketinget har vedtaget regeringens ambitiøse skattelypakke, som skal dæmme op for brugen af skattely.

Nyhed 27. marts 2015

Skattelypakken et skridt nærmere lov

Skattely Skatteminister Benny Engelbrecht kan nu se et af sine større initiativer rykke et stort skridt tættere på lov. Det sker, når regeringens ambitiøse skattelypakke i dag går til 1. behandling i Folketinget som en del af bestræbelserne på at bekæmpe skattely.

Pressemeddelelse 26. marts 2015

Nye retningslinjer for SKATs håndtering af lækager

Skattely Skatteminister Benny Engelbrecht har i dag redegjort for HSBC-sagen i Folketingets Skatteudvalg. For at undgå lignende sager fremover vil SKAT udarbejde nye retningslinjer for den fremtidige håndtering af lækagesager samt henvendelser om køb af oplysninger.

Pressemeddelelse 3. marts 2015

Skatteministeren har modtaget HSBC redegørelse fra SKAT

Skattely Skatteministeren har modtaget redegørelsen fra SKAT om den såkaldte HSBC database. Konklusionen er, at SKAT ikke af egen drift har rettet henvendelse til de franske myndigheder for at få adgang til databasen. Skatteministeren er tilfreds med, at SKATs direktør beklager, og at SKAT nu får indhentet de relevante oplysninger.

Nyhed 2. marts 2015

Danskere har selvanmeldt over 1 milliard kroner til SKAT

Skattely Formuer for over 1 mia. kr. afdækket og ca. 260 mio. kr. i ekstra skatteindtægter. Det er resultatet af den ordning, hvor danskere midlertidigt fik mulighed for at få strafnedsættelse, hvis de gjorde SKAT opmærksom på skjulte formuer i udlandet.

Nyhed 17. februar 2015

SKAT styrker indsatsen mod skattely, sort arbejde og social dumping

SKAT I 2015 vil SKAT øge og effektivisere indsatsen mod blandt andet skattely, sort arbejde og social dumping. Det viser planen for SKATs kontrolaktiviteter i 2015.

Nyhed 25. januar 2015

Skattelyinitiativer sendt i høring

Skattely Skatteministeriet har i dag sendt et lovforslag i høring, som udmønter de skattemæssige initiativer i skattelyaftalen fra december.

Ministerindlæg 9. januar 2015

Skattely kan få vores velfærdssamfund til at smuldre

Skattely Forsøg på at undvige betaling af skattekroner kan vi som samfund ikke acceptere. Vi risikerer nemlig, at opbakningen til vores skattesystem og velfærdssamfund stille og roligt smuldrer væk.

Nyhed 12. december 2014

Flere penge til Projekt Skattely mv.

Skattely Der afsættes 13,5 mio. kr. i de kommende år til SKAT, som blandt andet skal undersøge de lækkede dokumenter om mulig skatteunddragelse i Luxembourg.

Pressemeddelelse 12. december 2014

Aftale om skattely-bekæmpelse på plads

Skattely Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om en række initiativer, som skal dæmme op for skattely. Ved siden af initiativerne fra regeringens skattelypakke er der enighed om at afsætte penge til skattelybekæmpelse i SKAT.

Nyhed 12. december 2014

Danmark i kamp mod skattely

Skattely Regeringen er sammen med de andre EU-lande blevet enige om at indføre nye regler, som skal forhindre, at arrangementer uden reelt indhold misbruges til skatteunddragelse. Nu er Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enige om, at Danmark skal gå endnu længere.