Skatteministeriet

Skattely

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattely

Kontakt

Har du en kommentar eller et spørgsmål til www.skm.dk eller skatteministeren, er du velkommen til at kontakte os.

10. juli 2018

Skatteministeriet søger strategisk business relationship manager

Som business relationship manager i Skatteministeriet er du med til at udvikle og optimere departementets sagsgange og systemunderstøttelse. Du skal sikre, at ledelsens behov for effektive løsninger i forhold til sagshåndtering, telefonløsninger mm. omsættes til konkrete resultater, og du skal understøtte en god dialog med interessenter og leverandører, herunder særligt koncernens it-faglige styrelse; Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Privatlivspolitik

I Skatteministeriets privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi behandler personoplysninger, og på hvilket grundlag dette sker. Her kan du også læse, hvilke rettigheder du har. Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Skatteministeriet skal behandle dine oplysninger.

Ministeriet

Skatteministeriet står for den samlede skattelovgivning og udmønter derigennem regeringens skattepolitik. Skatteministeriet er et af de mest lovtunge ministerier.

3. juli 2018

Skatteministeriet søger kommunikationskonsulent

1. juli 2018 er der etableret syv nye styrelser under Skatteministeriet. Vi søger en stærk og struktureret koordinator med organisatorisk tæft og næse for den gode historie til intern og ekstern kommunikation.

2. juli 2018

Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU

Dette studie giver et overordnet overblik over effekterne af skatteincitamenter til private virksomheders forskning og u ...

Pressekontakt

Kontaktinfo på ministeriets pressefunktion m.m.

Departementet

Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning, skatte- og samfundsøkonomi og ministerbetjening samt styring og tilsyn med ministeriets tre styrelser.

Pas på falske e-mails

Du kan modtage mails, der ser ud som om, de kommer fra Skatteministeriet, og handler om dine skatteoplysninger. Men Skat ...

Skattestop og skatteloft

Siden 2002 har der været skattestop på ejendomsværdiskatten, mens der har været begrænsning på, hvor meget ejendomsskatt ...

De offentlige ejendomsvurderinger

I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat (grundskyld ...

Ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld)

I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat (grundskyld ...

Relevante links

Skatterelevante links til andre hjemmesider - herunder udenlandske skatte- og finansministerier.

Skatteministeriets koncern

Skatteministeriets koncern består ud over departementet af ni specialiserede styrelser, der varetager hver deres kerneop ...

2. juli 2018

En ny skatteforvaltning møder borgere og virksomheder

SKAT, som vi kender det i dag, er nu erstattet af syv nye styrelser. Skatteminister Karsten Lauritzen har onsdag og torsdag klippet snorene og åbnet styrelsernes hovedsæder rundt i hele Danmark. Med de nye styrelser får danskerne en bedre skatteforvaltning, siger skatteministeren.

29. juni 2018

Energiaftale: Elafgifter sænkes for knap 2,4 mia. kr.

Regeringen og et enigt Folketing er enige om at sænke elafgiften og elvarmeafgiften med knap 2,4 mia. kr., når lempelserne er fuldt indfaset. Det styrker den grønne omstilling, samtidig med at det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed.

29. juni 2018

Skatteministeriet søger jurist til persondataområdet

Hvis du brænder for at arbejde i krydsfeltet mellem jura og politik og har erfaring med persondataret, så er dette måske jobbet for dig. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

29. juni 2018

Ny aftale skal begrænse spilafhængighed blandt danskerne

Færre danskere skal udvikle afhængighed af pengespil. Det er hovedformålet med en ny og bred politisk aftale, der blandt andet indeholder en ny spilafhængigheds-hotline til spillere, der har brug for hjælp med deres spilafhængighed. Også spiludbydernes reklamer og bonustilbud sættes der nu ind overfor.

Skatteforvaltningsloven

Skatteforvaltningsloven

28. juni 2018

Skatteministeriet søger to chauffører til Minister- og ledelsessekretariatet

Som chauffør i Skatteministeriet vil du få en vigtig rolle for skatteministeren og departementschefen og en dynamisk hverdag. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.