Skatteministeriet

Skattehistorik

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattehistorik

21. september 2018

Ligningsloven

Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

20. september 2018

Skatteminister vil have selvanmelderordning på motorområdet kigget grundigt efter i sømmene

Den nye Motorstyrelse har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres. Derfor styrker styrelsen nu indsatsen markant. Skatteministeren vil have kigget selvanmelderordningen grundigt efter i sømmene og er samtidig parat til at stramme lovgivningen.

20. september 2018

Konkursskatteloven

Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

20. september 2018

Kursgevinstloven

Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

Privatlivspolitik

I Skatteministeriets privatlivspolitik kan du få nærmere information om, hvordan vi behandler personoplysninger, og på hvilket grundlag dette sker. Her kan du også læse, hvilke rettigheder du har. Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Skatteministeriet skal behandle dine oplysninger.

Satser og beløbsgrænser - lovfortegnelse

Alfabetisk oversigt over samtlige skatte- og afgiftslove

14. september 2018

Skatteministeriet søger erfarne medarbejdere til Budget og Finanslov

I Budget og Finanslov har vi ansvaret for Skatteministeriets finanslovsbevillinger og medvirker dermed til at skabe rammerne om fremtidens skattevæsen. Vores arbejde har stort offentligt og politisk fokus, og du vil opleve den politiske verden på tæt hold.

14. september 2018

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love

(Initiativer mod sort arbejde m.v.)

14. september 2018

Forslag til lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

(EF-voldgiftskonventionen) (Implementering af direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union)

14. september 2018

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og lov om skattenedslag for seniorer

(Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag og skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre)

14. september 2018

Lovforslag om ændring af momsloven

(Indførelse af harmoniserede regler for den momsmæssige behandling af vouchere og forenklinger af særordningerne for salg af elektroniske ydelser m.v.)

14. september 2018

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, personskatteloven, skatte- indberetningsloven og lov om et indkomstregister

(Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien)

14. september 2018

Forslag til Aktiesparekontolov

14. september 2018

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter ) (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check)

14. september 2018

Fondsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i fondsbeskatningsloven

14. september 2018

Administrativ bistandloven

Satser i lov om administrativ bistand

14. september 2018

BBR-loven

Satser og beløbsgrænser i BBR-loven

14. september 2018

Betalingsfristudskydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven