Skatteministeriet

Skattehistorik

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattehistorik

19. december 2017

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2010-2018

Skattesatser Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2010-2018

19. december 2017

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2010-2018

Beløbsgrænser Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2010-2018

8. december 2017

Grøn check - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i den grønne check siden indførelsen i 2010

1. december 2017

Befordringsfradraget - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i befordringsfradraget siden indførelsen i 1985

1. december 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

1. november 2017

Afskrivningsregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over afskrivningsreglerne 1990-2018

31. august 2017

Reguleringstallet i PSL § 20 - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i reguleringstallet i personskattelovens § 20, 1991-2018

22. februar 2017

Bundskatten - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i bundskatten siden indførelsen i 1994

10. januar 2017

Ejendomsværdiskatteregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over ejendomsværdiskattereglerne for ejerboliger der indførtes fra 2000

10. januar 2017

Børne- og ungeydelse - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i børne- og ungeydelsen siden indførelsen i 1987

1. maj 2016

Lejeværdiregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over lejeværdireglerne fra 1970 til ophævelsen i 1999

18. juni 2010

Loft over børne- og ungeydelsen i 2011 (Reglerne er ophævet)

Børne- og ungeydelse Reglerne om loft over børne- og ungeydelsen i 2011. Reglerne om loftet er ophævet igen med virkning fra og med 2012

1. januar 2010

Mindsterenten 1985-2010 (Regelsættet er ophævet)

Kursgevinstbeskatning Historisk oversigt over mindsterenten 1985-2010. Mindsterentereglerne er ophævet fra og med den 27. januar 2010.

31. december 2009

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2002-2009

Skattesatser Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2002-2009

31. december 2009

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2002-2009

Beløbsgrænser Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2002-2009

12. september 2008

Pensionsopsparing i 2005

Pensionsbeskatning Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

24. september 2003

Skatteberegningsreglerne gennem 100 år

Skattehistorik Artikel om "Skatteberegningsreglerne gennem 100 år" gengivet fra særnummeret af tidsskriftet SR-Skat 03/2003, "Statsskattelovens 100 års Jubilæum"

1. maj 2002

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Skattehistorik Historisk belysning af skatteberegningsreglerne fra før kildeskatten til 2002

1. maj 2001

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 1994-2001

Skattesatser Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 1994-2001

1. maj 2001

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1994-2001

Beløbsgrænser Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 1994-2001