Skatteministeriet

Skatteberegning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning

10. januar 2018

Ligningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

19. december 2017

Kildeskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

1. december 2017

Befordringsfradrag 2017 og 2018

Befordringsfradrag Oversigt over regler og satser for befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads 2017-2018

1. december 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

15. november 2017

Boafgift og gaveafgift - faktaside

Bo- og gaveafgift Reglerne for bo- og gaveafgift kort fortalt

15. november 2017

Boafgift - beregningseksempler

Bo- og gaveafgift Konkrete eksempler på beregning af boafgift i henhold til boafgiftsloven

15. november 2017

Skatteværdi af fradrag i 2018

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

3. november 2017

Begrænset skattepligtige - kommunal skattesats

Personbeskatning Oversigt over "kommuneskattesatsen" for begrænset skattepligtige 1996-2018

1. november 2017

Boafgiftsloven

Bo- og gaveafgift Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

1. november 2017

Ejendomsværdiskatteloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

1. november 2017

Kommuneskatteloven

Kommuneskat Satser og beløbsgrænser i kommuneskatteloven

1. november 2017

Virksomhedsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

1. november 2017

Personskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

31. august 2017

Reguleringstallet i PSL § 20 - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i reguleringstallet i personskattelovens § 20, 1991-2018

31. august 2017

Indfasning af visse skatteparametre i 2016-2025

Skatteberegning Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

22. februar 2017

Bundskatten - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i bundskatten siden indførelsen i 1994

10. januar 2017

Ejendomsværdiskatteregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over ejendomsværdiskattereglerne for ejerboliger der indførtes fra 2000

Pressemeddelelse 14. december 2016

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

Skatteberegning Underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme i udlandet kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst. Fra i dag fjernes den mulighed med et nyt lovforslag.

7. november 2016

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2017

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2017

7. november 2016

Skatteværdi af fradrag i 2017

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?