Skatteministeriet

Skatteadministration

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteadministration

11. december 2017

Studielånsloven

Skatteadministration Satser mv. i studielånsloven

13. november 2017

Opkrævningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

Skattestyrelsesloven (loven er ophævet)

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skattestyrelsesloven (loven er ophævet)

1. november 2017

Administrativ bistandloven

Efterrettelighed Satser i lov om administrativ bistand

1. november 2017

Forsvarerbistandsloven

Skatteadministration Satser i forsvarerbistandsloven

1. november 2017

Indkomstregisterloven

Skatteadministration Satser i indkomstregisterloven

1. november 2017

International bistandslov

Skatteadministration Satser i inddrivelsesbistandsloven

1. november 2017

Inddrivelsesloven

Skatteadministration Satser i inddrivelsesloven

1. november 2017

Lønindeholdelsesregisterloven

Skatteadministration Satser i lønindeholdelsesregisterloven

1. november 2017

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Skatteadministration Satser i opkrævnings- og inddrivelsesloven

1. november 2017

Skatteforvaltningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

1. november 2017

Skattekontrolloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

1. november 2017

Strafnedsættelsesloven

Skatteopkrævning Satser og beløbsgrænser i strafnedsættelsesloven

1. november 2017

Virksomhedsregisterloven

Skatteadministration Satser i virksomhedsregisterloven. Loven hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort

Pressemeddelelse 28. september 2017

Første to styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning på plads

Skatteadministration SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Nu er de to første styrelsesdirektører på plads. Hakon Iversen bliver direktør for Vurderingsstyrelsen i Roskilde, mens Jens Otto Størup bliver direktør for Motorstyrelsen i Aalborg.

28. september 2017

Narkotikaprækursorerloven

Internationalt Satser i narkotikaprækursorerloven

1. september 2017

Toldloven

Told Beløbsgrænser i Toldloven

Rapport 27. juni 2017

Rapport om administration af udbyttebeskatning

Skatteadministration I forlængelse af handleplanen 'SKAT ud af krisen' blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål at afdække, om lovgivningen på udbytteområdet er tilstrækkelig robust og tidssvarende. Det arbejde er nu afsluttet, og arbejdsgruppens rapport foreligger hermed. Det er overordnet arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for at justere de gældende regler på området – herunder for at forebygge svindel fremadrettet. Rapporten beskriver fire mulige modeller for en ændret udbyttebeskatning af udenlandske aktionærer. Regeringen foreslår på den baggrund en ny model for udbyttebeskatning, som inddrager centrale elementer fra model I og model II i arbejdsgruppens rapport.

Pressemeddelelse 9. juni 2017

Skatteministeren debatterer tillid til skattevæsenet og sociale medier på Folkemødet 2017

Skatteadministration Skatteministeriet er vært for to debatter på Folkemødet 2017, hvor tilliden til skattevæsenet og offentlige myndigheders kommunikation på sociale medier sættes til debat. Derudover kan du møde skatteminister Karsten Lauritzen til bl.a. morgenløb, klassiske paneldebatter og røverhistorier fra Borgen fra den 15.-17. juni.

21. februar 2017

Varemærkeforfalskningsloven

Skatteadministration Satser i lov om varemærkeforfalskede varer