Skatteministeriet

Rentesatser

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Rentesatser

19. december 2017

Kildeskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

11. december 2017

Studielånsloven

Skatteadministration Satser mv. i studielånsloven

13. november 2017

Rentesatser efter opkrævningsloven 2002-2018

Rentesatser Historisk oversigt over rentesatser efter opkrævningslovens § 7

13. november 2017

Opkrævningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

13. november 2017

Selskabsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven

1. november 2017

Inddrivelsesloven

Skatteadministration Satser i inddrivelsesloven

Pressemeddelelse 22. april 2015

Nye rentesatser for selskabernes restskat mv. og loft over indestående på skattekontoen

Rentesatser Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, der ændrer på rentereglerne for selskabernes restskat og overskydende skat mv. Renterne ændres, så de bliver mere aktuelle. Samtidig indføres et loft over indestående på skattekontoen hos SKAT.