Skatteministeriet

Provenu

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenu

4. januar 2018

Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter

Skattetryk Oversigt over de samlede skatter og afgifter 2012-2018 fordelt på skattearter efter nationalregnskabsprincipper

19. december 2017

Indtægtslister for 2017

Indtægtslister Indtægtslisten for september 2017 samt regneark med tal for de forløbne måneder af 2017. Her vises indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

14. december 2017

Skatteudgifter - en samlet oversigt

Skatteudgifter Oversigt over skatteudgifterne som de fremgik af senest opdaterede liste fra FFL06 og ændrede/indførte skatteudgifter som følge af ændret/ny lovgivning

29. november 2017

BoligJobfradrag - 2016 og 2017 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af den grønne BoligJobordning i 2016

21. september 2017

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2012-2018

21. september 2017

Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

Provenu Oversigt over provenuet af indkomstskatter i årene 2011-2018 fordelt på de enkelte skattearter

14. september 2017

Afgifter - provenuet af afgifter og moms

Provenu Oversigt over provenuet af afgifter i årene 2011-2018 fordelt på de enkelte afgiftstyper

15. juni 2017

BoligJobfradrag 2013, 2014 og 2015 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2013, 2014 og 2015

29. maj 2017

Indtægtslister for 2016

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2016

20. april 2017

Pensionsafkastskat og realrenteafgift 1998-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over realrenteafgift i 1998-1999 og pensionsafkastskat i 2000-2015

3. april 2017

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2015/2016 på Skatteministeriets område

10. januar 2017

Børne- og ungeydelse - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i børne- og ungeydelsen siden indførelsen i 1987

1. januar 2017

Skattedelingsregler - sektorfordeling

Skatteøkonomi Skattedelingsregler for indkomst- og ejendomsskatter mellem stat, kommuner og kirke

7. marts 2016

Indtægtslister for 2015

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2015

2. oktober 2015

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2014/2015

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2014/2015 på Skatteministeriets område

2. juni 2015

BoligJobfradrag - 2011 og 2012 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2011 og 2012

30. marts 2015

Indtægtslister for 2014

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2014

9. september 2014

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2013/2014 på Skatteministeriets område

Nyhed 23. juni 2014

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Provenu De 14 lovforslag fra det netop overståede folketingsår medfører et varigt merprovenu på ca. 395 mio. kr.

3. marts 2014

Indtægtslister for 2013

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2013