Skatteministeriet

Personbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Personbeskatning

22. september 2017

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Personbeskatning Udviklingen i antallet af forskere og nøglemedarbejdere på bruttoskatteordningen 2008-2016

21. september 2017

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2012-2018

Sømandsfradragsloven (loven er ophævet)

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i sømandsfradragsloven (loven er ophævet)

31. august 2017

Reguleringstallet i PSL § 20 - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i reguleringstallet i personskattelovens § 20, 1991-2018

16. august 2017

Virksomhedsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

2. juni 2017

Boafgiftsloven

Bo- og gaveafgift Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

22. februar 2017

Bundskatten - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i bundskatten siden indførelsen i 1994

22. februar 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

10. januar 2017

Ejendomsværdiskatteregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over ejendomsværdiskattereglerne for ejerboliger der indførtes fra 2000

10. januar 2017

Ligningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

10. januar 2017

Børne- og ungeydelse i 2017 og 2018

Børne- og ungeydelse Satserne for børne- og ungeydelsen i 2017 og 2018

9. december 2016

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

5. december 2016

Pensionsbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsbeskatningsloven

18. november 2016

Statsskatteloven

Personbeskatning Satser i Statsskatteloven

16. november 2016

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

16. november 2016

Eftergivelsesloven

Restancer Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

16. november 2016

Kursgevinstloven

Kapitalindkomstbeskatning Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

16. november 2016

Sømandsbeskatningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i sømandsbeskatningsloven

16. november 2016

Seniornedslagsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i seniornedslagsloven (Skattenedslag til 64 årige i fuldtidsbeskæftigelse)

16. november 2016

Børne- og ungeydelsesloven

Børne- og ungeydelse Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven