Skatteministeriet

Personbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Personbeskatning

Sømandsfradragsloven (loven er ophævet)

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i sømandsfradragsloven (loven er ophævet)

19. januar 2018

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2012-2018

19. januar 2018

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Personbeskatning Udviklingen i antallet af forskere og nøglemedarbejdere på bruttoskatteordningen 2008-2016

10. januar 2018

Børne- og ungeydelse i 2018 og 2019

Børne- og ungeydelse Satserne for børne- og ungeydelsen i 2018 og 2019

10. januar 2018

Ligningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

19. december 2017

Kildeskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

19. december 2017

Pensionsbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsbeskatningsloven

8. december 2017

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

1. december 2017

Statsskatteloven

Personbeskatning Satser i Statsskatteloven

1. december 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

15. november 2017

Marginalskatteprocenter 1993 og 1998-2018

Skattesatser Udviklingen i marginalskatteprocenterne siden 1993 i en gennemsnitskommune for arbejdsindkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag

3. november 2017

Begrænset skattepligtige - kommunal skattesats

Personbeskatning Oversigt over "kommuneskattesatsen" for begrænset skattepligtige 1996-2018

1. november 2017

Boafgiftsloven

Bo- og gaveafgift Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

1. november 2017

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

1. november 2017

Børne- og ungeydelsesloven

Børne- og ungeydelse Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

1. november 2017

Dødsboskatteloven

Dødsboskat Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

1. november 2017

Eftergivelsesloven

Restancer Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

1. november 2017

Ejendomsværdiskatteloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

1. november 2017

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Lønmodtagerfradrag Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

1. november 2017

Kommuneskatteloven

Kommuneskat Satser og beløbsgrænser i kommuneskatteloven