Skatteministeriet

Moms

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Moms

Nyhed 24. marts 2017

Skoler får kompensation for ændrede momsregler

Moms Regeringen har besluttet at indføre en kompensationsordning til produktions- og erhvervsskoler, der ellers stod til at miste et millionbeløb i kølvandet på en EU-dom.

7. marts 2017

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgift Afgiftssatser i lønsumsafgiftsloven

24. januar 2017

Afgifter - provenuet af afgifter og moms 2010-2017

Provenu Oversigt over provenuet af afgifter i årene 2010-2017 fordelt på de enkelte afgiftstyper

24. januar 2017

Momsgrundlaget 2010-2017

Moms Oversigt over udviklingen i momsgrundlaget 2010-2017 fordelt på grundlagstyper

Pressemeddelelse 16. december 2016

Skatteminister klar med 17-punktsplan som opfølgning på revisionskritik af momsområdet

Moms Skatteministeren har netop præsenteret partierne bag ’Et nyt skattevæsen’ for en 17-punktsplan, som skal styrke momsområdet. Det er første skridt i opfølgningen på anbefalingerne fra Rigsrevisionen og Skatteministeriets Koncernrevision. Del 2 og 3 følger i 2017.

Pressemeddelelse 14. december 2016

Skatteminister vil drøfte styrket momsindsats med aftalekreds

Moms SKATs administration og kontrol med udbetaling af de såkaldte negative momstilsvar får i dag kritik af Rigsrevisionen. Skatteministeren drøfter allerede fredag ny handleplan om styrket momsindsats med partierne bag ”Et nyt skattevæsen”

12. december 2016

Ambi-tilbagebetalingsloven

Moms Satser og beløbsgrænser i ambi-tilbagebetalingsloven

12. december 2016

Momsloven

Moms Afgiftssatser og beløbsgrænser i momsloven

Pressemeddelelse 30. november 2016

Serviceeftersyn af momsområdet færdiggjort

Moms Skatteministeriets Koncernrevision (SKR) har færdiggjort sit serviceeftersyn af momsområdet. SKR konkluderer, at der ikke er tegn på, at momsområdet er præget af omfattende systematisk svindel som i udbyttesagen, men at indsatsen på en række områder kan forbedres. Skatteminister Karsten Lauritzen har netop drøftet konklusionerne med Folketingets partier.

16. november 2016

Betalingsfristudskydelsesloven

Skatteopkrævning Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven

16. november 2016

Kredittider for skatter og afgifter

Erhvervsbeskatning Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

Pressemeddelelse 7. november 2016

Skatteminister: Selvfølgelig skal der være ligestilling for par med fertilitetsproblemer

Moms Skatteminister Karsten Lauritzen giver nu en hjælpende hånd til danske par med fertilitetsproblemer. Siden juni har skatteministeren arbejdet for at fritage fertilitetsbehandlinger for moms, hvis manden er årsagen til, at et par har svært ved at få børn. EU-kommissionen giver nu grønt lys.

Pressemeddelelse 29. januar 2016

Styrket indsats mod momssvindel

Moms SKAT vil i 2016 have en målrettet kontrolindsats mod momssvindel. Samtidig igangsættes samtidig et serviceeftersyn af momsområdet i SKAT, mens myndighedssamarbejdet på området intensiveres.

Pressemeddelelse 8. maj 2015

Regeringen vil styrke momskontrollen med udenlandsk nethandel

SKAT Udenlandske e-handelsfirmaer skal ikke have bedre vilkår end danske virksomheder. Som en del af en række vækstinitiativer vil regeringen derfor forbedre momskontrollen for at sikre, at også udenlandske e-handelsfirmaer afregner korrekt dansk moms på lige fod med danske virksomheder.

Nyhed 19. marts 2015

Mulighed for omgåelse af momsreglerne lukket

Moms I dag har et flertal i Folketinget vedtaget regeringens lovforslag, som lukker for muligheden for at omgå momsreglerne. Hidtil har udgivere af dansksprogede magasiner kunnet sende magasinet ud af EU, fået det trykt og sendt det tilbage igen til danske abonnenter. På den måde kunne dansk moms undgås. Den omgåelsesmulighed er nu lukket. Sigtet med loven er at skabe lige konkurrencevilkår for danske trykkerivirksomheder i forhold til trykkerivirksomheder uden for EU.

Ministerindlæg 16. marts 2015

Man kan ikke basere sin forretning på et momshul

Moms Skatteministeren har svaret Digital Fotos chefredaktør i et debatindlæg om moms på magasiner. Skatte- og momshuller er ikke noget, man kan basere sin forretningsmodel på, pointerer Benny Engelbrecht i indlægget, der blev bragt i Politiken søndag d. 15. marts 2015.

Nyhed 2. marts 2015

Ny lov skal forhindre momssvindel med el og gas

Moms Energibranchen bakker op om ny lov, der begrænser risikoen for svindel på energimarkedet.

Nyhed 21. januar 2015

Moms på magasiner er ikke en nyskabelse

Moms Moms på magasiner eksisterer allerede. Et forslag fra regeringen om moms på dansksprogede magasiner til abonnenter i Danmark, som er trykt i lande uden for EU, fjerner en mulig omgåelse af hovedreglen.

Nyhed 21. januar 2015

Regeringen lukker momsfinte på magasinmoms

Moms Regeringen lukker med et lovforslag muligheden for at udgivere af dansksprogede magasiner omgår momsreglerne og skaber på den måde lige konkurrencevilkår for danske trykkerivirksomheder i forhold til trykkerivirksomheder uden for EU.

Pressemeddelelse 20. januar 2015

Regeringen vil stoppe risikoen for momssvindel

Moms SKAT har konstateret flere forsøg på svindel med momsbetalingen på det liberaliserede marked for handel med el og gas. Derfor griber regeringen nu ind med lovforslag, selv om statskassen endnu ikke har lidt tab. Internationale energiorganisationer har i november opfordret til at ændre på de hidtidige regler.