Skatteministeriet

Kapitalindkomstbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kapitalindkomstbeskatning

19. december 2017

Pensionsbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsbeskatningsloven

8. december 2017

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

1. december 2017

Statsskatteloven

Personbeskatning Satser i Statsskatteloven

1. november 2017

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i aktieavance­beskatningsloven

1. november 2017

Ejendomsavancebeskatningsloven

Avancebeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

1. november 2017

Investeringsforeningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i investeringsforeningsloven

1. november 2017

Kursgevinstloven

Kapitalindkomstbeskatning Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

1. november 2017

Personskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

20. april 2017

Kapitalpensionsafgift og rabatordning i 2013, 2014 og 2015

Kapitalpension Statistiske oplysninger om den særlige rabatordning for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser

15. februar 2016

Kapitalindkomst - indkomstfordeling i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter størrelsen af deres nettokapitalindkomst og alder

Nyhed 9. december 2014

Erhvervsbeskatningsudvalget er trukket i arbejdstøjet

Erhvervsbeskatning Regeringens erhvervsbeskatningsudvalg skal komme med forslag til forbedringer af den nuværende indretning af erhvervs- og kapitalbeskatningen, blandt andet ved at indhente input udefra. Derfor inviterer udvalget nu en række relevante organisationer til at komme med input.

Notat 27. januar 2010

Beskatningen af gevinst og tab på privates gæld ændres ikke

Kapitalindkomstbeskatning De foreslåede ændringer vedrører som udgangspunkt alene fordringssiden.

Notat 27. januar 2010

Ændret beskatning af danske blåstemplede fordringer

Kapitalindkomstbeskatning I dag beskattes gevinst og tab på fordringer i danske kroner opstået på privates frie midler ikke, hvis kuponrenten er større end den såkaldte mindsterente, og fordringen dermed er blåstemplet. Gevinster på fordringer i fremmed valuta er derimod generelt skattepligtige, hvis årets nettogevinster overstiger DKK 1.000.

1. januar 2010

Mindsterenten 1985-2010 (Regelsættet er ophævet)

Kursgevinstbeskatning Historisk oversigt over mindsterenten 1985-2010. Mindsterentereglerne er ophævet fra og med den 27. januar 2010.