Skatteministeriet

Internationalt

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Internationalt

Pressemeddelelse 14. marts 2018

DBO med Armenien er den seneste i rækken af regeringens internationale aftaler

Internationalt Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag underskrevet en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst med Armenien. Det er den femte aftale af sin art siden regeringsskiftet og Danmarks 77. DBO i alt. Aftalerne kan virke tekniske, men gavner konkret danske virksomheder, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

29. december 2017

Napoli II-konventionsloven

Told Satser og beløbsgrænser i lov om Napoli II-konventionen

29. december 2017

Narkotikaprækursorerloven

Internationalt Satser i narkotikaprækursorerloven

29. december 2017

Spillelov Grønland

Spilleafgifter Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland

29. december 2017

Varemærkeforfalskningsloven

Skatteadministration Satser i lov om varemærkeforfalskede varer

1. december 2017

Skattetrykket i EU-landene

Skattetryk Oversigt over udviklingen i skattetrykket fra 2003 - 2015 i de 28 EU-lande

1. december 2017

Selskabsskattesatser i EU-landene

Selskabsskat Oversigt over udviklingen i selskabsskattesatserne fra 1995 - 2017 i de 28 EU-lande

3. november 2017

Begrænset skattepligtige - kommunal skattesats

Personbeskatning Oversigt over "kommuneskattesatsen" for begrænset skattepligtige 1996-2018

1. november 2017

EF-voldgiftskonventionsloven

Selskabsskat Satser i EF-voldgiftskonventionsloven

1. november 2017

International bistandslov

Skatteadministration Satser i inddrivelsesbistandsloven

15. marts 2017

Skattetryk - en international sammenligning

Skattetryk International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2015

Nyhed 27. februar 2017

Danmark indgår dobbeltbeskatningsaftale med Azerbaijan

Internationalt Skatteminister Karsten Lauritzen var i sidste uge i Azerbaijan for at underskrive en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) mellem Danmark og Azerbaijan. Aftalen skal være med til at hindre dobbeltbeskatning og dæmme op for skatteunddragelse mellem landene.

Pressemeddelelse 5. april 2016

Skatteminister: Skattelæk kalder på selvjustits hos bankrådgivere

Skattely Efter en omfattende skattelækage indkalder skatteminister Karsten Lauritzen nu skatterådgiverbranchen til en drøftelse af rådgivernes ansvar for at stoppe skatteunddragelse.

Nyhed 30. april 2015

Dobbeltbeskatningsoverenskomster skal være til nytte for Danmark

Internationalt Onsdag eftermiddag talte skatteminister Benny Engelbrecht på Christiansborg til en åben høring om Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Høringen havde især fokus på Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler med udviklingslande og mellemindkomstlande.

Nyhed 17. april 2015

Aggressiv skatteplanlægning er en fælles udfordring for i- og u-lande

Internationalt Skatteministeren deltog ved en paneldebat under Verdensbankens forårsmøde fredag. Ministerens hovedbudskab var, at aggressiv grænseoverskridende skatteplanlægning ikke er et problem, som kan løses af de enkelte lande. Det skal ske i fællesskab.

Nyhed 16. april 2015

Danske ministre deltager ved Verdensbankens forårsmøde

Internationalt Skatteminister Benny Engelbrecht og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen deltager ved Verdensbankens årlige forårsmøde i Washington DC, der begynder fredag og slutter søndag. Verdensbankens forårsmøde i Washington fokuserer på udviklingslandenes økonomi, og hvordan landene undgår at blive udnyttet til aggressiv skatteplanlægning.

Publikation 11. marts 2015

Virksomheders skattepligtige indkomst forhøjet med over 20 milliarder i 2014

Transfer pricing SKAT har de seneste år foretaget rekordmange forhøjelser af skattepligtige beløb i sager om såkaldt transfer pricing. Alene i 2014 har SKAT foretaget forhøjelser for mere end 20 mia. kr. SKAT styrker i 2015 dialogen og samarbejdet med brancheorganisationer og virksomheder om transfer pricing.

Pressemeddelelse 20. januar 2015

Regeringen vil stoppe risikoen for momssvindel

Moms SKAT har konstateret flere forsøg på svindel med momsbetalingen på det liberaliserede marked for handel med el og gas. Derfor griber regeringen nu ind med lovforslag, selv om statskassen endnu ikke har lidt tab. Internationale energiorganisationer har i november opfordret til at ændre på de hidtidige regler.

Ministerindlæg 27. november 2014

Bedre samarbejde på vej

Internationalt Skatteministeren tilbageviser de bekymringer, formand for Region Syddanmark, Carl Holst (V), har omkring igangsættelsen af et styrket dansk-tysk samarbejde inden en kommission nedsat af Transportministeriet præsenterer sine konklusioner.

Pressemeddelelse 19. november 2014

Regeringen indleder grænseoverskridende samarbejde med Tyskland om at styrke væksten

Internationalt ”Vi må styrke båndene til Tyskland”. Sådan har det lydt igen og igen fra erhvervsfolk og politikere. Nu omsætter regeringen med skatteministeren i spidsen snakken til handling.