Skatteministeriet

Erhvervsbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Erhvervsbeskatning

Nyhed 30. august 2017

Danskerne får bedre mulighed for at investere i virksomheder

Erhvervsbeskatning Regeringens erhvervs- og iværksætterudspil ’Sammen om fremtidens virksomheder’ skal understøtte små og mellemstore virksomheder og give danskerne øget appetit på at investere. Vi har brug for at udvikle en ny og bredere aktiekultur, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

16. august 2017

Virksomhedsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

Pressemeddelelse 11. april 2017

Regeringen sikrer virksomheders fradrag for lønudgifter

Erhvervsbeskatning Efter to domme i landsretten slår regeringen nu fast, at virksomheder skal kunne trække lønudgifter fra i skatteregnskabet efter enkle regler. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at erhvervslivet bliver friholdt fra en truende administrativ byrde.

10. januar 2017

Ligningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

12. december 2016

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

Investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Administrationsgodtgørelsesloven (loven er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i administrationsgodtgørelsesloven (loven er ophævet)

18. november 2016

Statsskatteloven

Personbeskatning Satser i Statsskatteloven

18. november 2016

Afskrivningsregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over afskrivningsreglerne 1990-2017

16. november 2016

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

16. november 2016

Afskrivningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

16. november 2016

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Lønmodtagerfradrag Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

16. november 2016

Fusionsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i fusionsskatteloven

16. november 2016

Investeringsforeningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i investeringsforeningsloven

16. november 2016

Kildeskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

16. november 2016

Konkursskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

16. november 2016

Kulbrinteskatopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatopkrævningsloven

16. november 2016

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatteloven

16. november 2016

Kursgevinstloven

Kapitalindkomstbeskatning Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

16. november 2016

Skattekontrolloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven