Skatteministeriet

Erhvervsbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Erhvervsbeskatning

Pressemeddelelse 11. april 2017

Regeringen sikrer virksomheders fradrag for lønudgifter

Erhvervsbeskatning Efter to domme i landsretten slår regeringen nu fast, at virksomheder skal kunne trække lønudgifter fra i skatteregnskabet efter enkle regler. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at erhvervslivet bliver friholdt fra en truende administrativ byrde.

10. januar 2017

Ligningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

12. december 2016

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

Investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Administrationsgodtgørelsesloven (loven er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i administrationsgodtgørelsesloven (loven er ophævet)

18. november 2016

Statsskatteloven

Personbeskatning Satser i Statsskatteloven

18. november 2016

Afskrivningsregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over afskrivningsreglerne 1990-2017

16. november 2016

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

16. november 2016

Afskrivningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

16. november 2016

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Lønmodtagerfradrag Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

16. november 2016

Fusionsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i fusionsskatteloven

16. november 2016

Investeringsforeningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i investeringsforeningsloven

16. november 2016

Kildeskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

16. november 2016

Konkursskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

16. november 2016

Kulbrinteskatopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatopkrævningsloven

16. november 2016

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatteloven

16. november 2016

Kursgevinstloven

Kapitalindkomstbeskatning Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

16. november 2016

Skattekontrolloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

16. november 2016

Tonnageskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i tonnageskatteloven.

16. november 2016

Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)