Skatteministeriet

Energiafgifter

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Energiafgifter

29. december 2017

Gasafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i gasafgiftsloven

14. november 2017

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

13. oktober 2017

Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Energiafgifter Afgiftssatser i kvælstofoxidafgiftsloven (NOx)

7. september 2017

Vægtafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vægtafgiftsloven

Nyhed 30. juni 2017

Fjerde og sidste del af Afgifts- og tilskudsanalysen er nu offentliggjort

Energiafgifter Den sidste af i alt seks delanalyser af afgifter og tilskud på energiområdet er nu offentliggjort. Den nye delanalyse har fokus på, hvordan man kan nå klima- og miljømål med mindst mulige omkostninger.

18. maj 2017

Indeksering af energiafgifter

Energiafgifter Indeksering af energiafgifterne og udligningsafgiften

18. maj 2017

Elafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i elafgiftsloven

18. maj 2017

Kulafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i kulafgiftsloven

18. maj 2017

Mineralolieafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i mineralolieafgiftsloven

18. maj 2017

Svovlafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i svovlafgiftsloven

Nyhed 31. marts 2017

Femte del af Afgifts- og tilskudsanalysen er offentliggjort

Energiafgifter Den femte af i alt seks delanalyser af afgifter og tilskud på energiområdet er nu færdig. Den nye delanalyse har haft fokus på overskudsvarme.

Nyhed 21. december 2016

Tredje del af Afgifts- og tilskudsanalysen er nu offentliggjort

Energiafgifter Den tredje af i alt seks delanalyser af afgifter og tilskud på energiområdet er nu klar til offentliggørelse. Den nye delanalyse har haft fokus på emissionsafgifter som NOx, SO2 og CO2.

Pressemeddelelse 10. maj 2016

Lauritzen og Lilleholt: Nødvendigt at tage et opgør med PSO-afgiften

Energiafgifter Ny analyse af danske energiafgifter og tilskud til energi viser, at den grønne omstilling kan finansieres smartere og billigere. PSO-afgiften er ifølge analysen dyr og ineffektiv, og der er god samfundsøkonomi i at skrotte den. Regeringen er derfor på vej med et samlet udspil.

Pressemeddelelse 10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalyse: Grøn omstilling kan gøres smartere og billigere

Energiafgifter Som led i Energiaftale 2012 besluttede et bredt flertal i Folketinget at analysere indretningen af energiafgifterne og tilskuddene til vedvarende energi. Første del af analysearbejdet er nu klar til offentliggørelse.

Publikation 10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 6: Fremtidigt tilskud til landvind

Energiafgifter Formålet med delanalyse 6 har været at gennemgå støtten til landvind samt identificere mulige samfundsøkonomiske forbedringer. Analysen fokuserer på, hvorledes strukturen i støtten til landvind kan forbedres.

Publikation 10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 2: Omkostninger til offentlige forpligtelser

Energiafgifter Delanalyse 2 har haft til formål at beskrive PSO-systemet, herunder undersøge om finansieringen af PSO-udgifterne kan tilvejebringes mere effektivt. Analysen har fokuseret på en række alternative modeller til den nuværende PSO-afgift.

Publikation 10. maj 2016

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet - Delanalyse 1: Udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlag

Energiafgifter Delanalyse 1 har haft til formål at kortlægge udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlaget. Endvidere er det overordnet beskrevet, hvordan man, under hensynstagen til en række krav til reguleringen, kan konstruere et så samfundsøkonomisk optimalt afgifts- og tilskudssystem som muligt.

Nyhed 16. juni 2014

Ny lov baner vej for grøn energi

Klima Ny lovgivning fra regeringen gør det muligt for danske kraftvarmeværker at satse på biomasse. Skatteminister Morten Østergaard besøgte mandag Studstrupværket i Aarhus, der nu skal ombygges, så værket skifter fra kul til næsten 100 pct. træpiller.

Pressemeddelelse 3. september 2013

Regeringen igangsætter afgifts- og tilskudsanalyse af energisystemet

Energiafgifter Det brede folketingsflertal, der står bag Energiaftale 2012, besluttede i forbindelse med aftalen at undersøge, om energ ...

Notat 5. maj 2010

Afgifter på erhvervenes energiforbrug til proces

Energiafgifter I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev der indført afgift på procesenergi, som hidtil havde været fritaget for afgift. Som en del af aftalen blev der således indført en afgift på energi til proces på ca. 4,5 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2010. Desuden var det en del af aftalen at forhøje afgiften yderligere fra den 1. januar 2013 til ca. 15 kr. pr. GJ.