Skatteministeriet

Bilbeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Bilbeskatning

7. september 2017

Registreringsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven

7. september 2017

Vægtafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vægtafgiftsloven

23. august 2017

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

Pressemeddelelse 18. april 2017

Aftale på plads: Lavere afgift skal sparke gang i elbilsalget

Bilbeskatning Regeringen er enig med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om at fremme elbilsalget ved at udskyde indfasningen af en højere registreringsafgift på el- og brændselscellebiler. Dermed forbliver afgiften 20 pct. frem til udgangen af 2018 – eller indtil der er registreret 5.000 nye elbiler herhjemme.

27. februar 2017

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i motoransvarsforsikringsafgiftsloven

10. januar 2017

Registreringsafgift - beregningseksempel

Bilbeskatning Detaljeret eksempel på beregning af registreringsafgift for en almindelig benzindrevet mellemklassebil, der på gaden koster ca. 250.000 kr.

20. december 2016

Alt om bilbeskatning

Bilbeskatning Oversigtsside med links til alle relevante sider om bilbeskatning - ejerafgift, registreringsafgift og vægtafgift mv.

12. december 2016

Køretøjsregistreringsloven

Bilbeskatning Betaling for nummerplader og registrering mv.

12. december 2016

Vejbenyttelsesafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vejbenyttelsesafgiftsloven

12. december 2016

Lastbilstilskudsloven

Bilbeskatning Satser og beløbsgrænser i lastbilstilskudsloven

Aktuelle skattetal 29. januar 2016

Skatter og afgifter sænkes for cirka 4 milliarder i 2016

Skattesatser I 2016 sænkes skatten for borgere og virksomheder. Det skyldes først og fremmest den finanslov, som regeringen sammen med et flertal af Folketingets partier vedtog i november.

Nyhed 17. december 2015

Aftale om elbiler justeres

Bilbeskatning Regeringen og et flertal i Folketinget vil udskyde det loft over afgiftsrabatten på 800.000 kr., som var en del af aftalen om elbiler.

Nyhed 19. november 2015

Finanslov letter skatter og afgifter til borgere og virksomheder med 4 mia.

Finanslov Borgere og virksomheder skal betale 4 mia. kroner mindre i skatter og afgifter i 2016. Det fremgår af den finanslov, som regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative torsdag har indgået. Finansloven indeholder en række konkrete initiativer på skatteområdet.

Pressemeddelelse 11. november 2015

Tegn på hamstring af nummerplader til dyre elbiler

Bilbeskatning En såkaldt ”early warning” fra SKAT den 6. november viser, at der er bestilt 2.500 nye nummerplader til særligt dyre elbiler. "Det kan ligne spekulation i at slippe for de afgifter, som kommer fra nytår", udtaler skatteministeren.

Nyhed 23. oktober 2015

Lovforslag om nye afgifter for elbiler sendes i høring

Bilbeskatning Skatteminister Karsten Lauritzen sender i dag et lovforslag om de fremtidige afgiftsvilkår for el- og brintbiler i høring. Forslaget ud-mønter den brede aftale, som regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik før efterårsferien.

Pressemeddelelse 9. oktober 2015

Ny aftale om elbiler

Bilbeskatning Regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået en aftale om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brintbiler. Aftalen betyder, at elbiler vil få en mere lempelig overgang til fuld registreringsafgift og være fuldt omfattet i 2020.

Pressemeddelelse 29. april 2015

Fritagelsen for el- og brintbiler foreslås forlænget

Bilbeskatning Regeringen vil søge tilslutning til at forlænge afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler med et år frem til udgangen af 2016. Det sker for at skabe arbejdsro om udarbejdelsen af stabile rammevilkår for afgiften på el- og brintbiler.

Aktuelle skattetal 2. februar 2015

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bilbeskatning Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af konsekvenserne af bedre brændstoføkonomi, som Skatteministeriet har foretaget.

Notat 5. maj 2010

Grønne kørselsafgifter

Bilbeskatning De danske planer for introduktion af kørselsafgifter for lastbiler og personbiler har hidtil fulgt planerne i Nederlandene, så vi kunne basere os på erfaringerne der. Nederlandene oplever dog betydelige forsinkelser i deres projekt, og det er usikkert, hvornår og om, kørselsafgiftssystemet i Nederlandene i det hele taget indføres.

Notat 14. maj 2009

Kommissorium for udvalg vedr. en grøn omlægning af bilbeskatningen

Bilbeskatning Kommissorium for udvalg vedr. en grøn omlægning af bilbeskatningen