Skatteministeriet

Avancebeskatning

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Avancebeskatning

22. juni 2018

Skatteministeriet søger flere dygtige studenter med økonomisk indsigt

Er du interesseret i at arbejde med samfundsøkonomi og politikudvikling? Er du systematisk, god til at bevare overblikket, har du flair for tal, og er du analytisk stærk? Så er det måske dig, vi søger som økonomisk student til kontoret Miljø, Energi og Motor.

21. juni 2018

Presseinvitation: Skatteministeren åbner syv nye styrelser på to-dages rundtur i Danmark

Den nye skatteforvaltning åbner den 1. juli 2018, når SKAT erstattes af syv nye styrelser. I den forbindelse tager skatteminister Karsten Lauritzen den 27. og 28. juni på en to-dages rundtur for at åbne de nye styrelser.

21. juni 2018

Indeksering af energiafgifter

Indeksering af energiafgifterne og udligningsafgiften

21. juni 2018

CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

21. juni 2018

Elafgiftsloven

Afgiftssatser i elafgiftsloven

21. juni 2018

Gasafgiftsloven

Afgiftssatser i gasafgiftsloven

21. juni 2018

Kulafgiftsloven

Afgiftssatser i kulafgiftsloven

21. juni 2018

Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Afgiftssatser i kvælstofoxidafgiftsloven (NOx)

21. juni 2018

Mineralolieafgiftsloven

Afgiftssatser i mineralolieafgiftsloven

21. juni 2018

Svovlafgiftsloven

Afgiftssatser i svovlafgiftsloven

Skatteudgifter

Målrettet støtte til personer og erhverv kan udformes enten som direkte støtte i form af offentlige tilskud eller overfø ...

20. juni 2018

Skatteministeriet udgiver Skatteøkonomisk Redegørelse 2018

Skattetryk En ny publikation fra Skatteministeriet sætter tal på skatteområdet og går i dybden med metoder og beregninger. Det er afgørende, at der er gennemsigtighed i den måde, der regnes på i centraladministrationen, siger skatteministeren.

20. juni 2018

Skatteudgifter - samlet liste ultimo 2017

Skattelovgivningen omfatter en række særregler, som i større eller mindre omfang begunstiger særlige aktiviteter eller grupper af skatteydere. Begunstigelsen kan fx være udmøntet i form af en skattefritagelse, lavere skatte- eller afgiftssatser end generelt, særlige fradrag eller en uforrentet skatteudskydelse. Disse særregler betegnes som skatteudgifter. Modstykket til skatteudgifter er såkaldte skattesanktioner (dvs. negative skatteudgifter), hvor bestemte aktiviteter eller grupper af skatteydere beskattes hårdere end den generelle regel.

20. juni 2018

Skatteøkonomisk Redegørelse 2018

Skattetryk Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 løfter sætter tal og tendenser på det skatteøkonomiske område. Redegørelsen forklarer baggrunden for tidligere trufne politiske beslutninger og analyserer effekterne af en række af de seneste års mange aftaler på skatteområdet.

20. juni 2018

Skatteministeriet søger flere dygtige juridiske studenter

Har du lyst til at bidrage til at skabe de love, som skal sikre finansiering af den offentlige sektor? Vil du være med til at omsætte regeringens tanker på skatteområdet til konkret lovgivning, som påvirker hverdagen for mange borgere og virksomheder?

20. juni 2018

Skatter og afgifter lempet med knap 23½ mia. kr. siden regeringsskiftet i 2015

Skattetryk Siden regeringsskiftet i 2015 er skatter og afgifter blevet lempet ad flere omgange. Det betyder, at borgere og virksomheder slipper knap 23,5 mia. kr. billigere i skat frem mod 2025. Vi er i væsentligt omfang lykkedes med at gøre det billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

20. juni 2018

Skatteudgifter - samlet niveau ultimo 2017

Skatteministeriet har identificeret 115 skatteudgifter i 2017. Samlet set skønnes skatteudgifterne at udgøre godt 50½ mia. kr. i umiddelbar provenuvirkning, hvilket svarer til ca. 2,4 pct. af BNP.

19. juni 2018

Affalds- og råstofafgiftsloven

Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

Section 9: Pension investors

9.1. While saving