Skatteministeriet

Afskrivninger

Oversigt over samtlige sider om emnet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Afskrivninger

29. november 2017

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

Investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i investeringsfondsloven (loven er ophævet)

1. november 2017

Afskrivningsregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over afskrivningsreglerne 1990-2018

1. november 2017

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Lønmodtagerfradrag Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

1. november 2017

Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

1. november 2017

Afskrivningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Hvad er op og ned? Forstå milliardbeløbene om afskrivninger og tab af offentlig gæld

Afskrivninger Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at afskrive en større mængde gældsposter som følge af problemerne med EFI. Afskrivninger af gæld er en kompliceret størrelse og skaber mange misforståelser i den offentlige debat. Her følger en guide til forståelse af begreber og beløb.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Al inddrivelse af offentlig gæld flyttes til ny gældsstyrelse

Afskrivninger SKAT har ikke været i stand til at indfri de ambitioner, man havde, da gældsinddrivelsen blev flyttet til staten. Derfor tager skatteminister Karsten Lauritzen nu konsekvensen og opretter en ny gælds-styrelse med ca. 1.500 medarbejdere.

Pressemeddelelse 8. juni 2017

Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

Afskrivninger Som et afgørende led i oprydningen efter den kuldsejlede gældsinddrivelse er alle Folketingets partier enige om at afskrive gæld til et beløb på 5,8 mia. kr., som har en reel værdi af 1 mia. kr. Især småbeløb fra personer uden betalingsevne afskrives, mens politibøder og gæld hos store skyldnere vil blive forsøgt inddrevet.