Skatteministeriet
Lastbil på bro

Skattereform 2012

SRSF-regeringen gennemførte i maj 2012 en skattereform, som fortsatte sporet fra de tidligere reformer med at sænke skatten på arbejde. 2012-skattereformen indebar en nedsættelse af skatten på arbejde med i alt godt 14 mia. kr. frem mod 2022.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattereform 2012

De centrale skatteelementer i reformen fik virkning fra 2013, og der sker en gradvis indfasning af en række af elementerne frem til 2023.

Indhold

Skattenedsættelserne bestod af:

 • En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022 og en forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022
 • Indførelse af et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere på 6,25 pct., dog højst 20.000 kr.
 • En forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat med 57.900 kr. til 467.000 kr. i 2022.

Skattenedsættelserne blev finansieret gennem følgende initiativer:

 • En besparelse på forsvarets område på 2,7 mia. kr.
 • En reduktion af Danmarks EU-bidrag på 1 mia. kr. fra 2014
 • Regulering af en række afgifter, så de fremover følger prisudviklingen.
 • Afdæmpet regulering af overførselsindkomster i perioden 2016-23
 • Aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster
 • Begrænsning af social dumping
 • Skærpelse af reglerne for beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske indkomst
 • Øget beskatning af dieselbiler og fri bil
 • Afskaffelse af fradrag for grundforbedringer

Skattereformen indeholdt desuden en afskaffelse af den såkaldte "iværksætterskat" fra 2009 på selskabers aktieavancer (dvs. kursgevinster) af unoterede porteføljeaktier. For at finansiere afskaffelsen af "iværksætterskatten" blev beskatningen af banker og andre finansielle institutioner øget gennem en forhøjelse af lønsumsafgiften.

Med det formål at sikre den sociale balance i skattereformen blev parterne enige om, at:

 • Den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) forhøjes med 4.500 kr. årligt.
 • Førtidspensionister på den gamle førtidspensionsordning får mulighed for frivilligt at overgå til reglerne for den ny førtidspensionsordning.
 • Pensionstillægget til folkepensionister forhøjes med 750 kr. årligt (i 2013-niveau).

Reformen indeholdt et omfattende kompleks af ændringer af indkomstbeskatningen og på afgiftsområdet.

Læs mere om 2012-skattereformen her

Temaside om skattereformer og skatteomlægninger siden 1987
Skiftende regeringer har siden 1987 gennemført en række forskellige skattereformer og skatteomlægninger. Skatteministeriet har lavet en samlet oversigt, som giver et overblik over dem alle.

Gå til temasiden