Skatteministeriet
Husholdningsøkonomi

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Information om loven om skattenedslag til seniorer.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Målet med skattenedslaget er at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Ordningen er midlertidig og gælder for personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016. Det betyder, at personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere, har mulighed for at blive berettiget til skattenedslaget. Personer, der fylder 60 år i 2012, er sidste årgang, der er omfattet af ordningen.

Ordningen vil blive vurderet i 2010 bl.a. i forhold til presset på arbejdsmarkedet til den tid. Eventuelle ændringer i ordningen som aftaleparterne i den forbindelse bliver enige om, vil ikke påvirke vilkårene for de personer der fylder 60 år i perioden 2006 til 2010.

Her har du mulighed for at få mere information om forslaget til den nye lov om skattenedslag til seniorer.

For yderligere detaljer om skattenedslaget henvises til lov nr. 473 af 17. juni 2008

På særskilte sider er vist en række konkrete eksempler på lovens regler. Det fremgår dels, hvorledes personerne optjener ret til tilbagebetalingsbeløbet fra det 60. år til det 64. år, dels hvorledes der optjenes ret til udbetaling af beløbet i det 64. år og 65. år.

Eksempler på beregningen af skattenedslaget

Af illustrative årsager er alle tal i eksemplerne angivet i 2008-niveau.