Skatteministeriet
Drivhuse

Forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat

2009-skattereformen - også kaldet "Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat" - blev aftalt mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti den 1. marts 2009 og vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat

Baggrund

VK-regeringen blev genvalgt i november 2007. I regeringsgrundlaget fremgik det, at regeringen ønskede at gennemføre en reform af skattesystemet. Sigtet var en "markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst". Skattereformen skulle samtidig "tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på en miljørigtig og energibesparende måde".

Til det formål nedsatte regeringen i januar 2008 en skattekommission, som skulle udarbejde modeller for en samlet skattereform. Skattereformen skulle efter kommissoriet indeholde en reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder skatten på den sidst tjente krone. Desuden skulle den understøtte målsætninger på klima- og energiområdet. Det var endvidere en betingelse, at skattestoppet blev fastholdt.

Kommissionens rapport blev fremlagt februar 2009. Blandt anbefalingerne var en afskaffelse af mellemskatten, øget beskæftigelses- og personfradrag, en nedsættelse af topskatten med 1,5 procent samt en hævelse af grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

Læs kommissionens rapport her

På baggrund af kommissionens anbefalinger vedtog VK-regeringen og Dansk Folkeparti i marts 2009 en skattereform under navnet "Forårspakke 2.0 - vækst, klima, lavere skat".

Indhold

Hovedforløbet af 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0 - gennemførtes i 2010 og 2011. Den del af skattereformen, der indebærer en reduktion af skatteværdien af rentefradraget og de ligningsmæssige fradrag, startede i 2012 og gennemføres gradvist over 8 år frem til 2019.

Reformen indeholdt et omfattende kompleks af ændringer af indkomstbeskatningen og på afgiftsområdet.

Læs mere om indholdet af Forårspakke 2.0 her.

Læs mere om de konkrete initiativer i Forårspakke 2.0 her.

Temaside om skattereformer og skatteomlægninger siden 1987
Skiftende regeringer har siden 1987 gennemført en række forskellige skattereformer og skatteomlægninger. Skatteministeriet har lavet en samlet oversigt, som giver et overblik over dem alle.

Gå til temasiden