Skatteministeriet
Hustage

Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger

I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Skatterne beregnes med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger, som foretages af SKAT.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Boligskat og de offentlige ejendomsvurderinger

Boligskatten i Danmark har i de sidste 100 år været baseret på vurderinger af ejendomsværdier og grundværdier. Vurderingerne bliver foretaget af SKAT i form af de offentlige ejendomsvurderinger, som består af både en ejendomsværdi og en grundværdi.

Ejendomsværdiskatten beregnes med udgangspunkt i ejendomsværdien, mens ejendomsskatten (grundskylden) beregnes med udgangspunkt i grundværdien.

Ejendomsværdiskatten er en statslig skat, mens ejendomsskatten (grundskylden) betales til kommunerne.

Siden 2002 har der været skattestop på ejendomsværdiskatten, mens der har været begrænsning på, hvor meget ejendomsskatten kan stige fra år til år. Det kaldes ofte grundskatteloftet.

Pressemeddelelse 29. august 2014

Pressemøde: Ekspertudvalget om ejendomsvurdering offentliggør sin rapport den 11. september

Ejendomsvurdering Ekspertudvalget om ejendomsvurdering afholder pressemøde torsdag den 11. september 2014 på Nationalmuseet.

Pressemeddelelse 16. august 2014

Regeringen vil have ryddet op i skatteklagesager

Ejendomsbeskatning SKAT har igennem en årrække stået over for en større sagspukkel vedrørende genoptagelse af sager om såkaldte fradrag for grundforbedringer. Nu prioriterer regeringen 425 mio. kr. til at komme til bunds i sagerne.

23. juni 2014

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2015

Grundskyld Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2015 udgør 6,4 pct.

Pressemeddelelse 28. maj 2014

Ekspertudvalget om ejendomsvurderinger får forlænget arbejdsperioden

Ejendomsvurdering Regeringen nedsatte i oktober 2013 et uafhængigt ekspertudvalg, der inden 1. juni 2014 skulle komme med anbefalinger, der kan forbedre kvaliteten i ejendomsvurderingen. Efter aftale med regeringen forlænges arbejdsperioden, og udvalgets rapport forventes offentliggjort i starten af september.

Skattestop og skatteloft

Ejendomsbeskatning Siden 2002 har der været skattestop på ejendomsværdiskatten, mens der har været begrænsning på, hvor meget ejendomsskatt ...

Ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld)

Ejendomsbeskatning I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat (grundskyld ...

Pressemeddelelse 20. februar 2014

Arbejdet med en ny og bedre vurderingsordning fortsætter

Ejendomsvurdering Statsrevisorerne har i dag afgivet bemærkninger til opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at skatteministeren har iværksat et større arbejde med at forbedre ejendomsvurderingernes kvalitet og træfsikkerhed. Skatteministeren er enig i, at kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger skal være bedre.

Ministerindlæg 20. februar 2014

Boligejerne har ret til fair behandling

Ankenævn I sidste uge fik vi alle kendskab til en højst uhensigtsmæssig praksis hos et af vurderingsankenævnene. Hvis der er enkelte sager, der ikke håndteres efter bogen - hvilket der tilsyneladende er tale om - er det vigtigt at få rettet op, skriver Skatteminister Morten Østergaard i et indlæg i Berlingske.

Nyhed 16. februar 2014

Morten Østergaard: Min væsentligste opgave er et nyt ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering Skatteminister Morten Østergaard fortæller i et interview i Politiken i dag om det, han mener, er den vigtigste opgave for ham det kommende år, nemlig at få genskabt tilliden til ejendomsvurderingssystemet.

Ministerindlæg 20. januar 2014

Misvisende konklusioner om ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering Der er for tiden mange historier i medierne om de offentlige ejendomsvurderinger. Desværre er der tilfælde, hvor historierne er misvisende. Debatindlæg i Dagbladet Struer og Dagbladet Holstebro 21. januar 2014.

Pressemeddelelse 6. januar 2014

Skatteministerens svar til Statsrevisorerne: Kvaliteten af ejendomsvurderingerne skal forbedres

Ejendomsvurdering Skatteministeren har torsdag svaret Statsrevisorerne på den kritik, Rigsrevisionen har rettet af de offentlige ejendomsvurderinger. Ministeren er enig i, at der er behov for at forbedre kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger.

Pressemeddelelse 18. november 2013

Regeringen giver nedslag i ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering Regeringen sender i dag et lovforslag i høring, som forlænger 2011-vurderingen af ejerboliger i 2013 og 2014. Som en del ...

Ministerindlæg 18. november 2013

Venstre svigter boligejerne

Ejendomsvurdering "Fire forskellige venstreskatteministre har haft ansvaret for ejendomsområdet i 10 år uden at lave en ejendomsvurderings ...

Pressemeddelelse 14. november 2013

Venstre løber fra ansvaret

Ejendomsvurdering Venstre vil ikke være med til at rydde op i de problemer, som partiet selv har skabt. I stedet for at tage ansvar for en ...

Ministerindlæg 29. oktober 2013

Lad os få en sober debat om ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurdering "Jeg er enig med de kritikere, der har sagt, at kvaliteten af vurderingerne de seneste mange år ikke har været god nok. ...

Ministerindlæg 15. oktober 2013

Vi må starte helt forfra

Ejendomsvurdering Rigsrevisionen har en pointe i, at opgaven med ejendomsvurderingerne ikke har været løftet godt nok under den tidligere ...

Rapport 9. oktober 2013

Tillid til ejendomsvurderingerne - Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Ejendomsvurdering De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, ...

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Danskerne skal have et nyt og bedre ejendomsvurderingssystem

Ejendomsvurdering De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, ...

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Pressemøde om ejendomsvurderinger onsdag kl. 11.30

Ejendomsvurdering Skatteminister Holger K. Nielsen holder pressemøde i dag, onsdag den 9. oktober kl. 11.30, for at orientere om regeringe ...

Pressemeddelelse 9. oktober 2013

Tidligere Nykredit-direktør bliver formand for ekspertudvalg om ejendomsvurderinger

Råd og udvalg Et ekspertudvalg skal senest 1. juni 2014 komme med forslag til et nyt ejendomsvurderingssystem, så boligejerne fra 2015 ...