Skatteministeriet

Skattestop og skatteloft

Siden 2002 har der været skattestop på ejendomsværdiskatten, mens der har været begrænsning på, hvor meget ejendomsskatten kan stige fra år til år. Det kaldes ofte grundskatteloftet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattestop og skatteloft

Samtidig med, at vurderingsopgaven i 2002 blev overtaget af SKAT, som pr. 1. juli 2018 varetages af Vurderingsstyrelsen, blev ejendomsværdiskatten underlagt et skattestop og grundskylden blev underlagt et skatteloft. Skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten er fastfrosset i kroner og øre, mens skatteloftet på grundskylden betyder, at det beløb, som grundskylden beregnes af, maksimalt kan stige med 7 pct. om året.

Større stigninger i grundværdierne slår således ikke igennem på skatten med det samme. Det sker kun gradvis, og ejendomsskatten har derfor været stigende i en årrække, også efter 2007 trods store prisfald på ejendomsmarkederne.

Skattestoppet og grundskatteloftet gør, at de offentlige ejendomsvurderinger for langt de fleste boligejere ikke har betydning for, hvad de betaler i boligskat. Det er kun cirka fem procent af boligejerne, der betaler ejendomsværdiskat af den aktuelle ejendomsværdi, og i 2013 var det kun omkring 10 procent af boligejerne, der betalte grundskyld af den aktuelle grundværdi.