Skatteministeriet

De offentlige ejendomsvurderinger

I Danmark betaler boligejere to typer af skat af fast ejendom – ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Skatterne beregnes med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger, som foretages af Vurderingsstyrelsen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
De offentlige ejendomsvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger danner grundlag for tre former for ejendomsbeskatning:

  • Ejendomsværdiskatten, som er en statslig skat, der opkræves af ejerboliger, men ikke af andre ejendomme (læs mere).
  • Den kommunale grundskyld, som opkræves af alle ejendomme (læs mere).
  • Den kommunale dækningsafgift, som kommunerne kan - men ikke skal - opkræve af visse erhvervsejendomme og offentligt ejede ejendomme.

Frem til 2002 blev de offentlige ejendomsvurderinger foretaget af lokale vurderingsnævn. Herefter blev opgaven overtaget af SKAT. Rigsrevisionen kritiserede i august 2013 SKAT og Skatteministeriets håndtering af de offentlige ejendomsvurderinger, som efter Rigsrevisionens opfattelse ikke var af tilstrækkelig kvalitet.

På baggrund af Rigsrevisionens kritik fremlagde regeringen i september 2013 et udspil til genopretning af de offentlige ejendomsvurderinger. Læs mere om regeringens udspil her.

I december 2013 vedtog Folketinget første del af regeringens udspil, som indebar en suspension af vurderingerne i 2013 (læs mere her). Til sommer vil regeringen indlede forhandlinger med Folketingets partier med henblik på at finde en samlet model for de offentlige ejendomsvurderinger fremadrettet.

De nuværende regler for ejendomsvurdering

Alle ejendomme vurderes hvert andet år pr. 1. oktober. Ejerboliger (parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse) vurderes i ulige år. Alle andre ejendomme vurderes i lige år - dvs. alle erhvervsejendomme, landbrug, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger osv.

Ved vurderingen fastsættes en grundværdi og en ejendomsværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand og til den bedst mulige udnyttelse - uanset bebyggelse og grundens faktiske anvendelse. Ejendomsværdien er værdien af den samlede ejendom.

Nye ejendomme og ejendomme, som er blevet ændret (udstykning, nybyggeri, ændring af bygningsareal, ændring af grundstørrelse osv.), bliver vurderet i de mellemliggende år ("årsomvurdering"), men i prisniveauet året i forvejen (det almindelige vurderingsår). Det betyder fx, at et parcelhus færdigbygget i januar 2012 vurderes pr. 1. oktober 2012 i det prisniveau, der var gældende pr. 1. oktober 2011.

Vurderingerne bliver offentliggjort omkring 1. marts. For ejerboligers vedkommende kommer vurderingsmeddelelsen ud sammen med årsopgørelsen (lægges i skattemappen).