Skatteministeriet
Huse
9. oktober 2017

Regeringen vil lempe skattevilkår for boligudlejning gennem deleøkonomiske platforme

Regeringen ønsker at lempe skattevilkårene for korttidsboligudlejning, når det sker gennem deleøkonomiske platforme, der automatisk indberetter brugernes indtægter til skattemyndighederne.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regeringen vil lempe skattevilkår for boligudlejning gennem deleøkonomiske platforme

Flere og flere danskere tjener penge på at udleje lejligheden, huset eller ekstraværelset gennem deleøkonomiske platforme som fx Airbnb.

Som det er i dag, er borgerne forpligtet til selv at sørge for indberetning af indtægterne fra udlejningen til skattevæsenet. Det kan være kompliceret for den enkelte og reelt føre til, at indtægten ikke bliver selvangivet.

For at sikre et velfungerende marked for korttidsudlejning foreslår regeringen at give lempeligere skattevilkår til brugere af de deleøkonomiske platforme. Samtidig betinges de lempeligere vilkår af, at den deleøkonomiske platform deler oplysninger om brugernes indtægter med skattemyndighederne.

Det skal gøre det nemt for både myndighederne og danskerne og sikre, at alle betaler den skat, de skal.

”Deleøkonomisk boligudlejning er en succeshistorie for alle, fordi det giver danskerne nye og billigere muligheder og skaber vækst og velstand for os alle. Men der skal naturligvis være styr på skattebetalingen. Derfor vil vi gøre det økonomisk attraktivt for danskerne at bruge de deleøkonomiske aktører, som ønsker at samarbejde med skattemyndighederne om indberetning af indtægter”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Konkret foreslår regeringen et forhøjet bundfradrag på 36.000 kr., der gælder ved korttidsudlejning af helårsboliger og sommerhuse. Kun 60 pct. af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes. Det betyder, at danskerne kan tjene flere skattefrie kroner ved korttidsboligudlejning.

Det højere bundfradrag betinges af, at skatteyderen benytter en tredjepart (en digital platform eller et bureau), som indberetter brugernes fulde indtægter til skattemyndighederne via en digital indberetningsløsning. Det skal gøre det attraktivt at gøre brug af deleøkonomiske platforme, der indberetter data til skattemyndighederne, hvilket samtidig bidrager til at sikre en korrekt beskatning af indtægter fra udlejningsaktiviteter.

Derudover vil regeringen indføre en grænse for antal udlejningsdage på 90 dage årligt, som ligeledes betinges af, at en tredjepart foretager indberetning af udlejerens fulde indtægter. Dog står det kommunerne frit for at hæve – men ikke sænke – grænsen for udlejningsdage. Hvis udlejningen sker gennem en deleøkonomisk platform, der ikke indberetter automatisk, er loftet over antallet af udlejningsdage 30.

Regeringen vil også sikre, at skattemyndighederne gennemfører en målrettet kontrol af indtægter, der er tjent gennem deleøkonomiske platforme, der ikke indberetter oplysninger automatisk til skattevæsenet.

Læs regeringens Strategi for vækst gennem deleøkonomi

Faktaark - Model for deleøkonomiske platforme og brugere