Skatteministeriet
Møde
Pressemeddelelse 28. februar 2017

Advokatundersøgelse af udbyttesagen sættes i gang

Ministeren Skatteminister Karsten Lauritzen har udpeget advokatfirmaet Bech-Bruun til at gennemføre en uvildig advokatundersøgelse af udbyttesagen. Skatteministeren ser frem til hurtigt at få svar på, om der er sket fejl og forsømmelser, som har medvirket til, at svindlen kunne finde sted.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Advokatundersøgelse af udbyttesagen sættes i gang

Skatteministeren har nu sat navn på det advokatfirma, som skal gennemføre den uvildige advokatundersøgelse af den såkaldte udbyttesag. Ved udløbsfristen på udbuddet havde otte advokatfirmaer budt på opgaven.

Skatteministeriets indstilling til skatteministeren om valg af Bech-Bruun er sket ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet. Også Justitsministeriet har læst alle de afgivne bud og har tiltrådt Skatteministeriets indstilling om valget af Bech-Bruun til at gennemføre advokatundersøgelsen. Undersøgelseslederen vil være advokat Lars Lindencrone Petersen, som har betydelig erfaring med advokatundersøgelser, ligesom han har været formand for en undersøgelseskommission.

Skatteminister Karsten Lauritzen forventer, at advokatundersøgelsen kan være færdig inden udgangen af 2017.

”Jeg har som skatteminister et ønske om, at vi får undersøgt den her forfærdelige sag til bunds. Det har været vigtigt for mig, at vi hurtigt fik udpeget et uvildigt advokatfirma til at undersøge, om der har fundet fejl og forsømmelser sted, som har medvirket til at skruppelløse kriminelle har kunnet svindle statskassen for milliarder. Jeg ser frem til, at vi – og alle danskere – forhåbentlig får nogle svar på, hvordan det kunne gå så galt, så vi i fremtiden kan sikre, at det aldrig sker igen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

I december 2016 besluttede et bredt flertal af Folketingets partier, at forløbet omkring udbyttesagen, hvor SKAT har anmeldt svindel med refusion af udbytteskat for i alt 12,3 mia. kr., skulle granskes af en uvildig advokatundersøgelse.

Den uvildige advokatundersøgelse skal blandt andet belyse, hvordan SKAT tilrettelagde og udførte udbetaling og kontrol af udbytterefusion, og om hvordan denne tilrettelæggelse og udførelse af opgaven har haft betydning for, at det lykkedes at gennemføre svindlen.

Derudover skal den uvildige undersøgelse vurdere, om og i hvilket omfang der er sket fejl og forsømmelser i SKAT og Skatteministeriet – og i den forbindelse, om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod en eller flere embedsmænd.