Skatteministeriet
Christiansborg
31. august 2017

Regeringen klar med ny milliardtilførsel til fremtidens skattevæsen

Regeringen vil samlet set prioritere 10,5 mia. kr. i et historisk og ambitiøst investeringsprogram for den danske skatteforvaltning frem mod 2021. Ny tilførsel på 5,5 mia. kr. kommer dermed ud over en politisk aftale fra sidste år.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regeringen klar med ny milliardtilførsel til fremtidens skattevæsen

Regeringen ønsker, at den nye danske skatteforvaltning – hvor SKAT næste år erstattes af syv nye styrelser – skal etableres med et så stærkt fundament som muligt.

Derfor har regeringen valgt at afsætte et nyt milliardbeløb i de kommende år, sådan at de samlede investeringer i fremtidens skattevæsen lyder på 10,5 mia. kroner.

Finansloven for 2018 indeholder således yderligere 5,5 mia. kr. ekstra til at styrke hele skatteforvaltningen frem til 2021. Det kommer dermed udover den tilførsel på 5 mia. kroner, som et bredt flertal i Folketinget sidste år blev enige om. Hvis man ser den nye tilførsel i forhold til regeringens investeringsplan til 6,7 mia. fra sidste år, er der tale om 3,8 mia. ekstra.

”Når vi bygger en helt ny skatteforvaltning er det afgørende, at vi ikke gentager fortidens fejl. Derfor skal de syv nye styrelser, der afløser SKAT, ikke fødes med besparelser. De skal fødes med investeringer. Og det gør regeringen så med en historisk stor tilførsel af ressourcer”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

De nye investeringer betyder samtidig en forøgelse af antallet af medarbejdere i skatteforvaltningen på ca. 1.800 medarbejdere frem mod 2021 i forhold til efteråret 2015, hvor regeringen med SKAT ud af krisen tog det første skridt til en genopretning af skattevæsenet.

”I den perfekte verden ville man jo hellere bruge de her milliarder på f.eks. sygehusene, de ældre eller til at belønne danskere i arbejde. Og man kan naturligvis godt mene, at penge til fremtidens skattevæsen ikke er velfærd i klassisk forstand. Men det er nu engang ’kolde’ hænder, der søger for, at de over 1.000 milliarder, vi indkræver i skat, kommer i kassen. Og det er jo forudsætningen for, at vi har råd til varme hænder”, siger Karsten Lauritzen.

Fra den 1. juli 2018 ophører SKAT med at eksistere og erstattes af syv nye styrelser med selvstændig ledelse, der er en del af samme juridiske myndighed. Det betyder, at de mange store og forskelligartede opgaver i skatteforvaltningen placeres dér, hvor de løses bedst. De ekstra ressourcer skal bidrage til at understøtte den nye organisering.

Samtidig vil regeringen investere i en stærkere skattekontrol og vejledning, som målrettes en række områder, hvor der er behov for at øge regelefterlevelsen – f.eks. momsområdet og organiseret svindel. Endelig investeres der markant i nye og bedre it-systemer.

Faktaboks: Styrkelse af skattevæsenet

Et ambitiøs investeringsprogram
Frem til 2021 lægger regeringen op til at investere 10,5 mia. kr. i den nye skatteforvaltning.

Allerede på finansloven for 2017 afsatte regeringen sammen med et flertal i Folketinget 5 mia. kr. Med finanslovsforslaget for 2018 vil regeringen styrke skatteforvaltningen med yderligere 5,5 mia. kr. frem mod 2021:

  • 0,5 mia. kr. i 2018
  • 1,3 mia. kr. i 2019
  • 1,5 mia. kr. i 2020
  • 2,1 mia. kr. i 2021

Flere medarbejdere
Da regeringen præsenterede ’SKAT ud af krisen’ i efteråret 2015 var antallet af medarbejdere i den samlede skatteforvaltning ca. 6.900. Med finanslovsforslaget for 2018 ventes dette tal at stige til ca. 8.700 i 2021. Det er en stigning på ca. 1.800 medarbejdere:

  • Antal medarbejdere i 2015: 6.900
  • Antal medarbejdere i 2017: 7.500
  • Antal medarbejdere i 2021: 8.700