Skatteministeriet
Træ
Pressemeddelelse 4. april 2014

Regeringen afblæser udskældt brændeafgift

Forsyningssikkerhedsafgiften Regeringen har foreslået forligspartierne bag Energiaftale 2012 at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften. Det skyldes, at afgiften vil medføre store administrative og økonomiske omkostninger for både borgere og erhvervsliv. Regeringen er klar med en alternativ finansieringsmodel, som i gennemsnit vil give borgerne godt 200 kr. mere i rådighedsbeløb sammenlignet med, hvis afgiften var blevet gennemført i den oprindelige form. Samtidig gives en række lempelser til erhvervslivet.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regeringen afblæser udskældt brændeafgift

Regeringen foreslår, at den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift rulles tilbage. Det skyldes, at afgiften vil medføre store administrative og økonomiske omkostninger for både borgere og erhvervsliv.

"Forsyningssikkerhedsafgiften har vist sig tæt på umulig at sætte sammen på en måde, der ikke medfører voldsomme omkostninger for både borgere og virksomheder. Det kan vi ikke leve med i regeringen. Derfor har vi i dag meddelt forligspartierne, at vi ikke ønsker afgiften indført, og at vi ønsker at drøfte alternativer," siger skatteminister Morten Østergaard.

Som alternativ finansiering foreslår regeringen, at personskatterne hæves. Konkret forhøjes bundskatten med 0,40 pct.-point, mens personfradraget nedsættes med 600 kr. Stigningen i personfradraget reduceres fra 800 kr. til 200 kr. i 2015. Regeringens forslag betyder, at det samlede beskatningsniveau kan lettes i forhold til, hvis FSA var blevet gennemført. Som resultat vil borgerne i gennemsnit opnå et øget rådighedsbeløb på ca. 220 kr. på året.

"Regeringen mener, vi har fundet en model, som er fornuftig. Vi giver borgerne et større rådighedsbeløb, end de ville have fået, hvis afgiften var blevet indført, mens vi på samme tid giver lempelser til erhvervslivet. Og så ændrer vi ikke på målsætningerne fra energiaftalen. Derfor håber jeg også, at partierne i forligskredsen vil gå konstruktivt ind i drøftelserne, så vi kan finde en ansvarlig løsning."

Læs Aktuelle skattetal:

Regeringen afblæser udskældt afgift
Tilbagerulning af FSA giver danske familier større rådighedsbeløb
Tilbagerulning af FSA giver lempelser til erhvervslivet