Skatteministeriet
Pressemeddelelse 26. februar 2013

Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK 2013 Regeringen har i dag fremlagt Vækstplan DK med en række målrettede initiativer for art skabe flere arbejdspladser, sikre flere investeringer i Danmark og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vækstplan DK – stærke virksomheder, flere job

Den økonomiske krise har ramt dansk økonomi hårdt. Flere er blevet arbejdsløse og tusindvis af private arbejdspladser er forsvundet.

Regeringen har i løbet af det seneste knap halvandet år gennemført en række målrettede initiativer for at stimulere efterspørgslen i dansk økonomi. De offentlige investeringer er øget, virksomhederne har fået bedre muligheder for at investere, og skatten på arbejde er sat ned for tusindvis af almindelig danskere. 

Ikke desto mindre er dansk økonomi fortsat udfordret. Der investeres ikke nok i Danmark, der skabes ikke nok arbejdspladser, og vores konkurrenceevne er svækket. Der er brug for handling og realisme, hvis Danmark skal træde styrket ud af krisen. Der er brug for at genskabe tilliden og troen på fremtiden, hvis der skal skabes vækst og beskæftigelse.

Derfor har regeringen i dag fremlagt Vækstplan DK med en række målrettede initiativer for at skabe flere arbejdspladser, sikre flere investeringer i Danmark og styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Planen indeholder øgede offentlige investeringer, lavere afgifter og skatter for erhvervslivet, så det bliver betydeligt mere attraktivt at investere i og drive virksomheder i Danmark samt et markant løft af investeringsniveauet og bedre uddannelse. 

Skatteminister, Holger K. Nielsen, udtaler om Vækstplan DK:

"Regeringen har fra første dag arbejdet benhårdt på at styre Danmark sikkert gennem krisen og holde hånden under beskæftigelsen. Vi har haft en ambitiøs offentlig investeringsstrategi, der har skabt mange tusinde arbejdspladser og betydet, at endnu færre har fået en fyreseddel. Men vi må også erkende, at dansk økonomi fortsat er udfordret, at virksomhederne ikke investerer nok, og at Danmarks konkurrenceevne ikke er god nok. Derfor fremlægger regeringen nu en samlet plan for investeringer, arbejdspladser og konkurrenceevne. Vi må og skal have tilliden tilbage til dansk økonomi.

Regeringens plan går på to ben. Den har fokus på at øge efterspørgslen og skabe arbejdsplads her og nu, men den gør det også mere attraktivt at investere i Danmark og skabe arbejdspladser i Danmark, når vi kigger længere ud i fremtiden. Det er altafgørende. Vi kan ikke skabe varige job og varig vækst, hvis ikke virksomhederne oplever, at der er et investeringsklima og nogle rammevilkår, der understøtter investeringer og vækst. Skal vi bremse jobflugten fra Danmark og sikre, at der skabes nye og varige job herhjemme, skal vi turde gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Tør vi ikke det, risikerer vi, at arbejdspladserne ikke skabes.

Danmarks vej ud af krisen handler ikke kun om flere job. Det handler også om arbejdsstyrkens kvalifikationer. Særligt de ufaglærte job er forsvundet under krisen, og mange af dem kommer ikke igen. Derfor spiller uddannelse en absolut nøglerolle - også når vi taler om arbejdspladser, investeringer og konkurrenceevne. Derfor lægger regeringen også op til at investere endnu mere i uddannelse - ikke kun i forhold til de unge, men også med et massivt fokus på voksen- og efteruddannelse. Vi skal have virksomhederne til at skabe arbejdspladser, men vi skal også sørge for, at arbejdsstyrken har de kompetencer og kvalifikationer, som virksomhederne kommer til at efterspørge i de kommende år. Vi skal være parate, når opsvinget kommer."  

Læs Vækstplan DK - stærke virksomheder, flere job.

Se samlet oversigt over skatteelementerne i planen.

Læs faktaark om de enkelte forslag på skatteområdet i planen.

Yderligere oplysninger:

Særlig rådgiver, Thomas Brahm, tlf. 4126 2527

Skatteministeriet Pressefunktion, tlf. 7222 2324