Skatteministeriet
Pressemeddelelse 22. februar 2013

SKAT kan stille krav om hjælp fra revisor til dokumentation

Selskabsskat SKAT kan nu bede om uvildig revisor-dokumentation i spørgsmål om transfer pricing. Det er en konsekvens af den lovpakke, som regeringen sidste år vedtog om multinationale selskabers skattebetaling...

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
SKAT kan stille krav om hjælp fra revisor til dokumentation

Ny bekendtgørelse fastlægger de nærmere regler.

SKAT får nu mulighed for at kræve en erklæring fra en uvildig revisor, hvis der er tvivl om, at et multinationalt selskab overholder reglerne for intern handel, det såkaldte transfer pricing. Muligheden fremgår af en ny bekendtgørelse fra SKAT om transfer pricing.

Muligheden for at kræve en revisorerklæring var indeholdt i regeringens lovpakke fra sidste år om multinationale selskabers skattebetaling.

- SKAT har fået en nyt og vigtigt redskab i forhold til at fastsætte virksomhedernes skat i transfer pricing-sager På denne her måde kommer vi erhvervslivet i møde på en konstruktiv måde. Både SKAT og virksomhederne kan have gavn af at inddrage en uvildig ekspert, hvis man er uenige om de rigtige afregningspriser, siger skatteminister Holger K. Nielsen.

I forvejen er det et krav, at selskaberne skal kunne dokumentere, at priserne i den interne handel er fastsat efter armslængdeprincippet, det vil sige fastsat til markedspris svarende til priser i en handel med en uafhængig virksomhed. Hvis SKAT kræver en revisorerklæring, er det fordi SKAT er i tvivl om den eksisterende dokumentation, og dermed får virksomheden en ekstra mulighed for at dokumentere, at afregningspriserne giver et retvisende billede.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at der skal være ordentlige vilkår for at drive virksomhed i Danmark. Omvendt skal virksomhederne også overholde de skatteregler, vi har herhjemme, også når det drejer sig om de priser, man afregner til inden for de enkelte koncerner. Det handler ikke om at genere virksomhederne unødigt, men om at sikre, at deres skat er korrekt, at de betaler den skat, de skal, og at de bliver beskattet på en effektiv måde. Det er i virkeligheden meget enkelt, understreger skatteministeren.

SKAT kan kun kræve en revisorerklæring, hvis virksomheden har kontrollerede transaktioner med skattelylande, eller hvis virksomheden har haft underskud i gennemsnit fire år i træk. Hvis SKAT beder om en revisorerklæring, skal erklæringen indsendes efter senest 90 dage.

I forvejen risikerer virksomheden en bøde, hvis transfer pricing dokumentationen mangler eller ikke er udført efter reglerne. SKATs opmærksomhed på afregningspriserne skyldes, at forkerte priser giver en koncern mulighed for uberettiget at overføre skattepligtig indtjening til et andet land med andre skatteregler.

Bekendtgørelsen "om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing" træder i kraft 1. marts i år.

Yderligere informationer: Skatteministeriets pressefunktion tlf. 72 22 23 24