Skatteministeriet

Nyheder

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyheder

4. november 2015

Skatteminister: Et skridt tættere på svindlerne i skattesag

Det er udtryk for dygtigt politiarbejde, at det er lykkedes at beslaglægge 1,7 mia. kroner, som kobles til den store sag om svindel med udbytteskat, mener skatteminister Karsten Lauritzen. Han håber, at svindlerne i sidste ende bliver stillet til ansvar.

30. oktober 2015

Mere retvisende opgørelse af danskernes gæld

Danmarks Statistik vil fremover opgøre danskernes gæld til det offentlige på en mere retvisende måde i nationalregnskabet

26. oktober 2015

Skatteminister: Vi skal have forskningen tættere på de politiske beslutninger

Skatteministeriet har netop indledt et nyt forskningssamarbejde under navnet SkatteØkonomiskNetværk med Københavns Universitet. Skatteministeren hilser samarbejdet velkomment, idet der er brug for at bringe forskningen tættere på de politiske beslutninger.

23. oktober 2015

Lovforslag om nye afgifter for elbiler sendes i høring

Skatteminister Karsten Lauritzen sender i dag et lovforslag om de fremtidige afgiftsvilkår for el- og brintbiler i høring. Forslaget ud-mønter den brede aftale, som regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik før efterårsferien.

23. oktober 2015

Skatteminister: Vi skal sikkert i mål med EU’s Toldkodeks

I dag er der i EU 28 forskellige måder at løse opgaven med fortoldning af varer på. EU's Toldkodeks skal sikre, at danske virksomheder bliver mødt med fælles toldregler på tværs af EU’s lan-degrænser. Det bliver dog en betydelig udfordring at nå i mål frem mod 2021, hvor de nye regler og it-systemer skal være på plads.

7. oktober 2015

Kulturnat i Skatteministeriet

Fredag den 9. oktober holder Skatteministeriet åbent i forbindelse med Kulturnatten og byder på masser af underholdning for både børn og voksne.

6. oktober 2015

Regeringen vil hindre forældet gæld, mens it-problemer løses

Skatteminister Karsten Lauritzen fremsætter i dag et lovforslag, som skal sikre, at skyldneres gæld til det offentlige ikke forældes utilsigtet. Det sker efter suspenderingen af al automatisk inddrivelse af gæld via it-systemet EFI.

6. oktober 2015

Lovprogram med klart fokus på retssikkerhed og lempelser til erhvervslivet

Regeringen har i dag offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteminister Karsten Lauritzens leverer 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er især på styrkelse af retssikkerheden og lempelser til erhvervslivet.

10. september 2015

Skatteminister ønsker samlet plan for SKAT

Karsten Lauritzen håber på bred politisk opbakning til en plan, der skal adressere udfordringerne i SKAT.

7. september 2015

Lovgivning om udbytterefusion undersøges

Skatteministeriet er i gang med at undersøge, hvorvidt der er behov for ny lovgivning eller kontrol i forhold til refusion af udbytteskat.