Skatteministeriet

Nyheder

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyheder

23. februar 2017

Regeringen støtter udvidet EU-indsats mod skatteundgåelse over for tredjelande

EU-landene er nået til enighed om et nyt forslag, der lukker huller mellem skattesystemerne i EU-landene og landene uden for EU. Hullerne kan bruges til at undgå at betale skat. Et godt og nødvendigt forslag, som regeringen aktivt har arbejdet for, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

19. januar 2017

Ny publikation: Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten

En ny publikation fra Skatteministeriet sætter tal på selskabsskatten. Overordnet set viser analysen, at knap en tredjedel af det samlede selskabsskatteprovenu kommer fra ti selskaber. Samtidig er selskabernes nettoinvesteringer steget med næsten 10 mia. kr. i 2015.

13. januar 2017

Åbning af skattekontor hos Ombudsmanden: Borgernes retssikkerhed styrkes

I dag åbner et nyt selvstændigt skattekontor hos Ombudsmanden, som skal styrke skatteborgernes retssikkerhed. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at borgerne nu kommer til at stå stærkere.

21. december 2016

Tredje del af Afgifts- og tilskudsanalysen er nu offentliggjort

Den tredje af i alt seks delanalyser af afgifter og tilskud på energiområdet er nu klar til offentliggørelse. Den nye delanalyse har haft fokus på emissionsafgifter som NOx, SO2 og CO2.

15. december 2016

Minister: Lange sagsbehandlingstider i skatteklagesystemet er ikke tilfredsstillende

Rigsrevisionen konkluderer i ny beretning, at Skatteankestyrelsen er for længe om at behandle klager fra borgerne. Skatteminister Karsten Lauritzen er enig i, at de lange sagsbehandlingstider er et problem. Øgede bevillinger samt analyse af klagestruktur skal sætte skub i klagesagsbehandlingen.

13. december 2016

Ny arbejdsgruppe skal komme med forslag til den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde

En ny arbejdsgruppe med deltagelse af eksterne eksperter går nu i gang med at se på den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti står bag aftalen om at nedsætte arbejdsgruppen.

18. november 2016

Her er finanslovens initiativer på skatteområdet

Partierne bag finansloven for 2017 er enige om en række initiativer på skatteområdet. Det indebærer blandt andet en fastfrysning af grundskylden og en nedsættelse af registreringsafgiften. Samlet set medfører skatteinitiativerne øget vækst og højere arbejdsudbud, og det bliver billigere at være dansker.

11. november 2016

Ny analyse: Lavere skat på arbejde har fået flere enlige forsørgere i job

Ny analyse viser, at det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere, som blev indført i 2012, har fået flere i arbejde. Samtidig er enlige forsørgeres indkomst steget med ca. 8.000-10.000 kroner om året. Skatteministeren glæder sig over analysens resultater.

7. november 2016

Myndigheders adgang til bankoplysninger skal dæmme op for skatteunddragelse

I dag vedtager EU-landene et nyt forslag, der giver medlemslandenes skattemyndigheder adgang til information om finansielle institutters kunder. Tiltaget viser, at internationalt samarbejde er vejen frem, når global skatteunddragelse skal bekæmpes, understreger skatteminister Karsten Lauritzen.

27. oktober 2016

Lavere elafgift gavner bundlinjen i forlystelsesparker

Der venter forlystelsesparker som eksempelvis Tivoli og Fårup Sommerland en betydeligt lavere elregning i 2017. I dag har regeringen fremsat et lovforslag om en lavere elafgift for forlystelser. Lovforslaget er en del af regeringens aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.