Skatteministeriet

Nyheder

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Nyheder

Nyhed 26. august 2015

BoligJobordningen er vedtaget i Folketinget

BoligJobfradrag Regeringen vedtog i dag at genindføre BoligJobordningen med støtte fra Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative. Ordningen genindføres med virkning fra 1. januar i år.

Nyhed 21. august 2015

Skatteminister vil se på selskabers adgang til omkostningsgodtgørelse

Klagebehandling Skatteminister Karsten Lauritzen vil se på behovet for at ændre reglerne om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Initiativet er en del af Retssikkerhedspakke I.

Nyhed 29. juni 2015

Karsten Lauritzen er ny skatteminister

Ministeren Mandag kl. 13.30 overdrog Benny Engelbrecht (S) Skatteministeriet til sin efterfølger Karsten Lauritzen (V).

Nyhed 19. maj 2015

Effekten af kontrol på privat grund skal opgøres

SKAT SKAT gennemfører kontrol af byggearbejder på privat grund som en del af indsatsen for at bekæmpe sort arbejde og social dum-ping. Skatteministeren har, for at opgøre effekten heraf, nu bedt SKAT om at registrere antallet af bødesager som følge af kontrollen.

Nyhed 19. maj 2015

Følg Skatteministeriet på Twitter

Vi begrænser os normalt ikke til 140 tegn, når vi kommunikerer om lovforslag, nye analyser, rapporter og udsender pressemeddelelser. Men fra i dag tweeter Skatteministeriet med profilen @skmdk

Nyhed 11. maj 2015

Regeringens samlede vækstinitiativer på skatteområdet

Punktafgifter Regeringen har fremlagt et samlet vækstudspil, der vil skabe bedre vilkår for virksomheder og iværksættere. På skatteområdet omhandler de konkrete vækstinitiativer blandt andet en lempelse af skattereglerne for afskrivning af investeringer i forskning og udvikling samt en lempet model for succession til erhvervsdrivende fonde. Derudover ønsker regeringen ikke at indføre reklameafgiften.

Nyhed 6. maj 2015

Nye regler om succession til erhvervsdrivende fonde

Generationsskiftebeskatning Som en del af en række vækstinitiativer, som skal skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, har regeringen i dag præsenteret en konkret generationsskiftemodel, som giver adgang til succession ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond.

Nyhed 6. maj 2015

Erhvervsbeskatningsudvalg skal granske reglerne for kommanditselskaber

Skattely SKAT har udarbejdet en delrapport om brug og misbrug af kommanditselskaber. Skatteminister Benny Engelbrecht har bedt Erhvervsbeskatningsudvalget medtage delrapporten i udvalgets videre arbejde.

Nyhed 6. maj 2015

Skatteministeren vil gøre ønskenummerplader billigere

SKAT Antallet af solgte ønskenummerplader er mere end halveret på fire år. Derfor har skatteminister Benny Engelbrecht besluttet, at han vil fremsætte lovforslag, så prisen sættes ned fra 11.000 kr. til 8.000 kr.

Nyhed 30. april 2015

Dobbeltbeskatningsoverenskomster skal være til nytte for Danmark

Internationalt Onsdag eftermiddag talte skatteminister Benny Engelbrecht på Christiansborg til en åben høring om Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Høringen havde især fokus på Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler med udviklingslande og mellemindkomstlande.