Skatteministeriet
Bygninger Set Oppefra
Nyhed 19. januar 2017

Ny publikation: Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten

Selskabsskat En ny publikation fra Skatteministeriet sætter tal på selskabsskatten. Overordnet set viser analysen, at knap en tredjedel af det samlede selskabsskatteprovenu kommer fra ti selskaber. Samtidig er selskabernes nettoinvesteringer steget med næsten 10 mia. kr. i 2015.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ny publikation: Ti selskaber står for en tredjedel af selskabsskatten

Hvordan udvikler indtægterne fra selskabsskatten sig? Hvordan er selskabsskatteprovenuet fordelt mellem selskaberne? Hvordan har selskabernes investeringer udviklet sig over tid? Og hvad er der sket med selskabsskattesatsen i Danmark i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med?

De spørgsmål – og mange flere – kan man finde svar på i en ny publikation, som Skatteministeriet offentliggør i dag. Publikationen udkommer én gang om året og sætter blandt andet fokus på selskabsbeskatningen, provenu og fordeling samt selskabernes nettoinvesteringer.

Publikationen viser blandt andet, at ti selskaber betaler knap en tredjedel af den samlede selskabsskat i Danmark. Samtidig betaler en større andel af selskaberne selskabsskat end tidligere.

Derudover er nettoinvesteringerne steget med næsten 10 mia. kr. i 2015. Det forventes, at nettoinvesteringerne vil stige yderligere de kommende år, bl.a. som følge af styrkede konjunkturudsigter, men dog fortsat befinde sig på et lavere niveau sammenlignet med årene før 2008.

Det fremgår ligeledes af publikationen, at indtægterne fra selskabsskatten er svagt stigende og nærmer sig niveauet fra før den økonomiske krise indtraf i 2007-08. I 2015 udgjorde indtægterne fra selskabsskatten 57 mia. kr. Set i forhold til BNP har selskabsskatteprovenuet ligget forholdsvis stabilt på 2,8 pct. af BNP de seneste år.  

Endelig viser publikationen, at selskabsskatten i Danmark er sænket med 6 pct.point over de seneste 10 år og svarer dermed omtrent til gennemsnittet i EU.

Læs publikationen her.