Skatteministeriet
Bygninger Set Oppefra
30. august 2017

Danskerne får bedre mulighed for at investere i virksomheder

Regeringens erhvervs- og iværksætterudspil ’Sammen om fremtidens virksomheder’ skal understøtte små og mellemstore virksomheder og give danskerne øget appetit på at investere. Vi har brug for at udvikle en ny og bredere aktiekultur, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Danskerne får bedre mulighed for at investere i virksomheder

Danskerne skal have bedre muligheder for at investere i erhvervslivet. Det er et af hovedpunkterne i den pakke med erhvervs- og iværksætterinitiativer under navnet Sammen om fremtidens virksomheder, som regeringen har fremlagt i dag.

Pakken rummer en lang række initiativer. Blandt andet en særlig aktiesparekonto, der skal tilskynde danskere til at investere i aktier.

Et andet initiativ er et fradrag for investeringer i forskning og udvikling af virksomheder. Der indføres lavere skat på aktieindkomst. Og så skal medarbejdere i iværksættervirksomheder have bedre mulighed for at investere i deres egen arbejdsplads.

”Regeringen ønsker at understøtte foretagsomhed og øge danskernes lyst til at investere i erhvervslivet. Blandt andet ved at give danskerne bedre mulighed for at skyde penge i dygtige og kreative iværksættere. På den måde får flere mulighed for at give de mindre, vækstorienterede virksomheder en økonomisk håndsrækning, som kan være med til at udvikle dem og give det sidste skub”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Aktiesparekontoen skal gøre det muligt at investere i børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser på en nem og overskuelig måde. Ordningen skal være skattemæssig attraktiv med en lavere skattesats end den nuværende skat på aktier. Regeringen foreslår en årlig skat på 1,25 pct. af indeståendet på kontoen.

Investorfradraget giver investorer mulighed for at trække 50 pct. af investeringen fra, hvis de investerer i unoterede aktier i små og mellemstore virksomheder. Fradraget vil dermed have en skatteværdi på 30 pct. Investorfradraget skal være en hjælpende hånd til de mindre virksomheder, der har sværere ved at tiltrække risikovillig kapital. 

Medarbejderne i de mindre iværksættervirksomheder skal også have bedre mulighed for at investere i deres arbejdsplads. Derfor foreslår regeringen, at en medarbejder skal kunne få udbetalt op til 100 procent af sin løn som medarbejderaktier, der først beskattes, når aktierne sælges. Hidtil har virksomheden kun kunnet udbetale 10 procent af lønnen som medarbejderaktier.

”Jeg håber, at vi på denne måde også kan være med til at skabe en bredere aktiekultur. I bund og grund er væksten i samfundet afhængig af, om det går vores virksomheder godt”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Han glæder sig samtidig over, at regeringen blandt andet har fundet penge til en udvidelse af den såkaldte DIS-ordning, sådan at det maritime Danmark kan se frem til en håndsrækning i konkurrencen med nabolandene.

Læs udspillet Sammen om fremtidens virksomheder her.

Læs mere her.